Godt arbejdsmiljø kan ses på produktionsresultaterne

GODT KVARTAL: I to sohold på Abildgaard-Mosegaard Multisite ved Tommerup, har man fravænnet to gange 31 grise pr. årsso i 1. kvartal af 2010.

Mennesker der trives, yder deres bedste.

Det er den ultrakorte version af den medarbejderfilosofi, som landmand Erik Frederiksen praktiserer på sin svinefarm ved Tommerup.

- Vi forsøger hele tiden at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor det er lysten, der driver værket, og hvor vi løbende får snakket med hinanden, fortæller landmanden, der har ni medarbejdere til at hjælpe sig i staldene plus en ansat, der udelukkende tager sig af pasningen af det samlede markareal på 550 hektar inklusiv en pasningsaftale på 150 hektar.

- Hver onsdag holder vi personalemøde, hvor vi får kaffe og rundstykker, og hvor medarbejderne gennemgår de tal og skemaer, som de har udfyldt og indsamlet fra alle dele af produktionen i ugens løb. En gang imellem får vi også »en lille en«, hvis der er en særlig begivenhed eller nogle gode produktionstal, der skal fejres, fortæller den vestfynske svineproducent.

Og det har der været for nylig.

- For første gang nogensinde har vi her i 1. kvartal af 2010 fravænnet to gange 31 grise pr. årsso i de to sohold. Det er oven i købet sket i en periode, hvor jeg har været meget fraværende i stalden på grund af en fodskade. Medarbejderne har simpelthen trukket 100 procent igennem i både stald og mark, og det er betryggende at vide, at man godt kan »slippe« bedriften, uden at der sker noget negativt med resultaterne, siger Erik Frederiksen.

Forventer noget af medarbejderne
Ud over det ugentlige personalemøde afholdes der også temadage med deltagelse af folk udefra.

- Sidste gang havde vi et tema om DB-Tjek Svineproduktion, der er et sammenligningsprogram, hvor vi kan sammenligne vores nøgletal med tal fra tilsvarende bedrifter. Vi har også haft et tema om fordele og ulemper ved produktion af egne sopolte i forhold til indkøb af sopoltene, fortæller Erik Frederiksen, som tilføjer, at der tre-fire gange om året arrangeres weekendture for medarbejderne, hvor børn og ægtefæller også kommer og deltager om søndagen.

- Det er rigtig sjovt, og medarbejderne sætter pris på det, siger Tommerup-landmanden.

Til gengæld forventer han også noget af sine medarbejdere.

- Vi forventer, at vores medarbejdere er engagerede i deres arbejde, men det kommer helt naturligt, hvis man trives og har det godt. Vi er meget bevidste om, at folk skal have lyst til at være ansat her. Til gengæld vil vi gerne gøre noget for, at de føler sig værdsat og har det sjovt, siger Erik Frederiksen.

Sambakultur i medarbejderstaben
De ni medarbejdere på bedriften tæller seks mænd og tre kvinder. De seks ud af de ni ansatte er danskere, desuden er der to landbrugselever fra Brasilien og en arbejdsmand fra Rumænien.

Det udenlandske islæt i medarbejderstaben er et meget bevidst valg fra Erik Frederiksens side.

- Vi har ikke ansat udlændinge, fordi vi ikke kunne få danske elever, men både Lone (Eriks kone, red.) og jeg har begge arbejdet og boet i udlandet og synes, at vores fire børn på en naturlig måde skal gøres bevidste om, at de lever i en international verden, hvor man møder mennesker fra andre lande og kulturer, og hvor engelsk i stigende grad bliver et hovedsprog sammen med dansk her i landet, siger Erik Frederiksen, der også har haft landbrugselever fra Ukraine i sin medarbejderstab.

- Vi har været glade for vores elever fra Ukraine, men eleverne fra Brasilien er helt specielle. De kommer med deres sambakultur og er utroligt åbne og livsglade. Det smitter af på vores andre medarbejdere, som simpelthen bliver i godt humør af at være sammen med brasilianerne. Det er en fornøjelse at se, fortæller Tommerup-landmanden.

Blandt de bedste 10 procent
Når det gælder det fysiske arbejdsmiljø, understreger Erik Frederiksen altid overfor sine medarbejdere, at de ikke skal tage hasarderede chancer eller udsætte sig selv for farer i hverken stald eller mark.

- Hvis en medarbejder går rundt med fysiske skavanker, har vi en ordning med en massør i Tommerup, hvor de kan komme en gang om måneden og få behandling i arbejdstiden. Vi betaler for behandlingen, og medarbejderne bestiller selv tid, når det passer dem bedst, fortæller landmanden.

- Vi forsøger at skabe en ånd på arbejdspladsen, hvor det er lysten, der driver værket, og det føler jeg er lykkes ganske godt. Vi har engagerede medarbejdere i begge de to sohold, som på en god og positiv måde konkurrerer med hinanden om at lave de bedste produktionsresultater. Hvis der er problemer i en af staldene, kan medarbejderne sparre med hinanden og give hinanden gode råd. Der er i det hele taget en udbytterig dialog mellem de ansatte i de to sohold, fortæller Erik Frederiksen.

- Vores målsætning er klar. Vi skal hele tiden skal være blandt de 10 procent bedste soholdere i landet, og her er et godt arbejdsmiljø en meget vigtig faktor, siger den vestfynske svineproducent.

Erik Frederiksens svineproduktion omfatter et sohold på 23 søer fordelt på to farme med henholdsvis 900 og 1400 søer. Gården hedder Abildgaard-Mosegaard Multisite, og der er 10 ansatte, ni medarbejdere i staldene og en medarbejder til at passe det samlede markareal på 55o hektar.

Desuden har Erik Frederiksen sammen med en kollega tre klimastalde i et anpartselskab, der hedder Skovhavegaard Multisite ApS. De to landmænd ejer hver 50 procent af virksomheden, og der er tre medarbejdere ansat.

Læs også