Unge debatterede om bioenergi

GRØN ENERGI: LandboUngdom samlede 200 unge til debat om Bioenergi på Bygholm Landbrugsskole.

Fremtidens landbrug, hvor produktion af dyr og plantebrug går hånd i hånd med energiproduktion, er et faktum, som de unge i landbruget allerede er bevidste om. Derfor var det højaktuelt, da LandboUngdom med sin Konference Bioenergi – Fremtidens Landbrugsproduktion satte Bioenergi på dagsordenen, og inviterede til konference på Bygholm Landbrugsskole.

Her præsenterede blandt andre svineproducent Søren Hansen sit projekt Pig City. I Pig City er der svineproduktion i stueetagen og tomatdrivhus på 1. sal af stalden. Spildprodukter fra svineproduktionen f.eks. gylle, CO2 og varme udnyttes og neutraliseres i gartneriet/drivhuset.

Gyllen afgasses i eget biogasanlæg og omsættes til el, der bruges i stald og gartneri. Fiberrester fra den afgassede gylle bruges som gødning til tomaterne og CO2 fra dyrene optages og bindes i tomatplanterne. Et rigtig godt bud på fremtidens landbrug.

Workshops om bioenergi
De andre oplægsholdere var, Martin Rishøj, fra GEA Westfalia, Niclas S. Bentsen, KU-LIFE, Henrik Lausen, Xergi, Jens Bonderup Kjeldsen, Aarhus Universitet, Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Forskningscenter Foulum, Niels Henriksen, Dong, Jens Peter Lunden, Hirtshals og Henrik Bach, Ny Vraa Bioenergi I/S.

Konferencen bød også på to parallelle workshops, hvor deltagerne kunne vælge at høre om Biogas på gårdniveau ved Jens Peter Lunden, Grøngas A/S eller Energipil fra A til Z ved Henrik Bach, Ny Vraa Bioenergi I/S. Spørgelysten var stor i disse to workshop, hvor deltagerne kunne gå mere i detaljer om emnerne samt få praktiske og økonomiske oplysninger om de to muligheder for energiproduktion.

De 200 deltagere var primært studerende fra landbrugsskolernes lederuddannelse.

Læs også