Klimadiskussionen er på dagsordenen

I går havde Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet inviteret til temamøde om malkekøernes ernæring, og her var folketingsmedlem fra SF, Steen Gade også indbudt som taler.

I går var godt 80 mennesker samlet til temamøde på Forskningscenter Foulum og emnet var »Malkekoens biologiske potentiale for reduceret udskillelse af fosfor, kvælstof og metan«. Et emne der er højaktuelt i forhold til diskussionen om klimaet – en debat, der i stigende grad har taget kvægbruget med ind til overvejelse.

Mødets hovedkonklusion var, at det er muligt at reducere tildelingen af kvælstof og fosfor, og at den primære omkostning ikke behøver at være en væsentlig reduktion af produktionsomfanget for den enkelte ko eller besætning.

Efter en dag med mange faglige indlæg havde man valgt at inviterer SF´s Steen Gade, og bedt ham komme med en kort bemærkning om krav til kvægbrugets miljøbelastning med fosfor, kvælstof og metan i det nye årti.

Det »grønne parti«
Folketingsmedlem Steen Gade havde fulgt med i dagens sidste indlæg inden han trådte på podiet. Han indledte med en historie fra et møde han for mange år siden deltog i, i Holland. Her havde en minister, som Steen Gade dengang ikke kendte, taget ham i kraven og sagt noget lignende: »Du ligner en fra det grønne parti – Det er okay hvis du tager én af mine biler, men du tager ikke mine grise«!

Steen Gade tog dagens emne op og påpegede, at en dansk landmand om ti år efter hans mening kommer til at leve af tre ting: Den almindelige produktion – som nu, energiproduktion og ikke mindst natur- og miljøydelser.

Han understregede, at man må se i øjnene, at der fortsat vil komme krav fra samfundet i forhold til kvælstof, fosfor, vandområder, ammoniak og så videre.

- Så er klimadiskussionen også kommet op på dagsordenen – som drøftelsen af blandt andet metan i dag, lød det fra Steen Gade og påpegede, at han ikke mente at vi kan klarer os med generelle midler.

Han talte for økologien og de færre dyreenheder pr. hektar og påpegede, at han, hvad angår industridelen i landbruget, mest tænker i svin.

- Der er ingen vej tilbage hvad angår svineproduktionen. Skal vi have svin i Danmark skal det være ren industri med produktion, maksimal miljøteknologi og ligestilling, understregede han og fortsatte:

Hvad angår kvægbruget, så skal I i hvert fald reducere udskillelsen. Hvad angår ammoniak, så er der to svar på at få det fjernet – forsuring og rensningsanlæg, og hvad angår metan, så skal anlæg til biogas udbygges, og det gælder for hele erhvervet!

Han tilføjede slutteligt: - Så kan I jo sige om det kan lade sig gøre, nu hvor landbruget er ved at gå fallit!

Kommunikation
I den efterfølgende debat blev der diskuteret lidt, hvorvidt økologisk produktion skulle være mere miljøvenligt eller ej – hvilket generelt ikke lød til at være holdningen blandt de fremmødte, men Steen Gade blev ved med at nævne de færre dyreenheder pr. hektar, der er ved den økologiske produktion.

- Hvis vi følger den tankegang, at vi ikke må have mere produktion end det vi har jord til, så skal der skæres adskillige millioner svin væk, sagde han og henviste til alt det svinefoder, der kommer fra andre lande til at fede svinene her i landet.

- Jeg synes man fornemmer fordommene, og at der snakkes forbi hinanden ligesom man har opfattelsen af, at I ofte gør inde i Folketinget. Hvordan kan vi skabe et forum, hvor vi kan kommunikere, lød en kommentar fra Niels Bastian Kristensen, DJF.

Til det svarede politikeren:

- Jeg tror ikke vi i politik er så uenige som det lyder.

Læs også