Lykke Friis svarer på Gørlev-olien

Klima- og energiministeren, Lykke Friis, har givet et svar på de spørgsmål, som landmand Hans Jørgen Sørensen stillede, da han i Landbrug ØST undrede sig over, at han ikke kunne tjene flere penge på sine biprodukter.

I slutningen af marts bragte Landbrug ØST en artikel om landmanden Hans Jørgen Sørensen, der har regnet ud, at han kunne producere en energimængde, der svarer til over 100.000 liter olie.

Den artikel læste folketingsmedlem og finansordfører for Venstre, Jacob Jensen, og sendte den videre til klima- og energiminister Lykke Friis.

Hun har nu også læst artiklen og givet svar på de dilemmaer, som Hans Jørgens Sørensen stiller op.

- Hans Jørgen Sørensen har helt ret i, at energien i landbrugets biprodukter kan og bør udnyttes. Det er heldigvis også muligt, begynder Lykke Friis i sit svar sendt til Jacob Jensen.

Biprodukter giver god energi
Hans Jørgen Sørensens udregning viste, at de 232 ton halm, som han hvert år leverer til halmværket, kan omsættes til energi svarende til 89.230 liter olie.

Landmanden synes ikke, at han får nok penge for halmen, der kan omsættes til værdifuld energi, men ifølge ministerens svar, så er det nu en gang halmvarmeværket, der bedst tager sig af det.

- Halmen kan leveres til et halmvarmeværk eller et halmfyret værk, der laver el og varme. Her kan energien udnyttes effektivt, og landmanden får en betaling for halmen, skriver Lykke Friis i sit svar.

Hans Jørgen Sørensen mener desuden, at den gylle han står med, kan omsættes, ligesom de selvdøde grise, men det er bare op til ham selv at få gjort det, mener ministeren.

- Gyllen kan ligeledes anvendes til at producere energi. Landmanden kan levere gyllen til et biogasanlæg, eller han kan sammen med andre landmænd bygge et biogasanlæg, der kan udvinde energi af gyllen. De døde grise anvendes formentlig allerede som energi. DAKA, der destruerer de selvdøde dyr, sælger fedtet videre til biogasanlæg, eller omdanner det til biodiesel, der sælges særligt på det tyske marked, svarer Lykke Friis uden at give svar på, hvordan det skal blive en forretning for landmanden.

Bedre mulighed for indtjening
Det forsøger finansordføreren, Jacob Jensen, der i første omgang bragte Hans Jørgen Sørensens historie op til ministeren, imidlertid at svare på.

- Vi er i Venstre i gang med at lave et politisk oplæg »Danmark i bedre balance«, hvor jeg arbejder for, at vi får en styrkelse af mulighederne for landbruget til at levere energi både som biomasse, biogas etc. Det kan for eksempel være et krav om højere iblanding af bioethanol samt en forbedret afregning på anvendelsen af halm til ethanolproduktion, skriver Jacob Jensen i et brev til Landbrug ØST, og fortsætter. 

- Kun på den måde kan der skabes en økonomisk bæredygtig situation for produktion af bioethanol i Danmark - og dermed en alternativ indtægtskilde til landbruget. Det kunne tilsvarende være en yderligere styrkelse af tilskud til etablering af biogasanlæg samt afregningen på leveringen efterfølgende.

Læs også