Lovkrav skader miljøindsats

Myndighedernes krav om en bestemt miljøteknologi bremser udviklingen af miljørigtige løsninger, mener Infarm A/S.

Selv om Infarm A/S netop har modtaget en EU miljøpris for firmaets forsuringsanlæg, er ikke alt fryd og gammen.

- Der er mange problemer i lovgivningen, der bremser en god udvikling, forklarer salgs- og marketingchef i Infarm, Mark van den Bosch.

Han mener ikke, lovgivningen skal diktere en bestemt, teknisk metode. Det bremser al udvikling, fastslår han, og giver kravet om nedfældning af gylle som eksempel.

- Når nu der er krav om, at gylle skal nedfældes, stopper det udvikling i andre udbringningsteknikker. Og med forsuret gylle er det direkte miljøskadeligt at nedfælde, siger han, og fortæller, at Infarms dispensationsansøgning om ikke at skulle nedfælde har ligget i Miljøstyrelsen i over to år.

Forfejlet krav
- Forsuret gylle slipper ikke ammoniak ud. Derfor er det et forfejlet krav at nedfælde den. Ved slangeudlægning kan landmanden køre med en mindre trækkraft og en 24 meters bom, hvor der til nedfældning kun kan køres på 12 meter og trækkraften skal være betydelig større, siger Mark van den Bosch, og tilføjer at det betyder mindre CO2-udledning.

Modsat giver nedfældning af forsuret gylle øget udslip af lattergas. Det samme gælder kravet om flydelag på gylletanke. Her betyder flydelaget også et øget udslip af lattergas, når gyllen er forsuret.

- Politikerne skal ikke foreskrive metoden, de skal stille krav om målet. Det er jo reduktionskravet, man er ude efter, ikke en bestemt teknologi, understreger Mark von den Bosch, og efterlyser også, at landbruget får goodwill for at mindske udslip af metangasser.

Læs også