Hveden overlevede i Midtjylland

Tendens til, at Hereford klarede sig bedre end Frument hos landmand, der lader op til 95 procent af hveden stå, fordi en alternativ afgrøde ikke kan yde mere.

 

Sneskimmel har ikke ramt hårdt i det midtjyske.

- Det bliver ikke nødvendigt at så hele hvedemarker om, og jeg vil heller ikke så byg i alle små pletter, men jeg tager nogle hele træk eller nogle firkanter langs læhegn, ved gamle træer, veje og andre steder, hvor sneen har ligget, siger Morten Degn ved Kjellerup, som har 100 hektar med vinterhvede.

- Det skal være sådan, at byggen kan skilles fra, når jeg høster det. Jeg ønsker ikke at stå i en situation, hvor foderstoffen kan tilbyde en nedsat pris for at aftage en blandingsvare, tilføjer han.

Isåning i 5-10 procent
I alt skærer han nok vårbyg i fem til ti hektar hvedemark.

- Jeg vil ikke så ret meget om. Alternativet til at høste seks ton hvede pr. hektar er at så vårbyg, der også giver seks-syv ton, og det kan ikke hænge sammen, lyder begrundelsen.

Morten Degn vurderer, at det er hveden, der blev sået rettidigt, som mest ramt af sneskimmel, og at der er en tydelig forskel, hvor såtidspunkt ligger en uge senere.

Men hensyn til sorter, er vurderingen den, at Hereford har klaret sig bedre end Frument, og at Audi også har klaret sig rigtig godt.

Tilfreds med seks ton
- Jeg synes ikke, vi er hårdt ramte, men vi får ingen topudbytter i hvede i år.

I 2009 lå udbyttet på over ti ton pr. hektar i gennemsnit, men normalt høstes 8 – 10 ton pr. hektar i hvede. I år forventes et par ton mindre i gennemsnit.

- Jeg bliver glad, hvis hveden giver syv ton i år, og jeg er tilfreds, hvis der bliver seks ton, siger Morten Degn.

- I år skal vi holde mere øje med vore hvedemarker på ukrudtssiden. En svagere afgrøde med pletter, hvor den er mere åben, er dyrere at sprøjte, end en tæt og kraftig afgrøde.

Gylle i raps
Hveden fik gødning i tirsdags.

- Vi har ikke kunnet køre før i går. Derfor er vi heller ikke færdige med at køre gylle i rapsen, bemærker han.

Rapsen har klaret sig godt bortset fra nogle lavninger, hvor der har stået vand.

Der holdes øje med glimmerbøsser, men de har endnu ikke vist sig.

- Så længe, vi har minusgrader om natten, tjekker jeg nu ikke marken hver dag, tilføjer Morten Degn, som udelukkende bruger traditionel jordbearbejdning på bedriften.

Læs også