Høst og halm i fællesskab

SAMARBEJDE: Poul Rye Maskiner A/S, Hadsten, og maskinstationen på Hasagergaard, Hammel, er gået sammen i selskabet Høstcompagniet A/S og har indkøbt grej til de helt store høst- og halmopgaver.

De er så nye, at de slet ikke er leveret endnu. Men de skulle være ankommet til forhandlerne, som er ved at gøre dem klar til levering.

Der er tale om to spritnye New Holland CX 8090 mejetærskere med 30 fods skærebord samt to også spritnye New Holland BB 9090 bigballepressere med Parkland ballevogne.

De nye maskiner skal sammen med en ældre bigballepresser klare høstarbejdet og halmpresningen for Poul Rye Maskiner og maskinstationen på Hasagergaard, der er gået sammen i Høstcompagniet A/S.

- Vi kan nu komme med en stor kapacitet, hvis der skal høstes i en fart, siger indehaveren af Hasagergaard, Lars Rasmussen.

Kæmpe kapacitet
Han vurderer, at hvis markerne er til det, og forholdene er optimale, så kan det nye kompagni høste 80 hektar om dagen.

- Jeg glæder mig. Det må godt snart blive høst, siger Asger Rye Andersen, der er søn af Poul Rye, og også arbejder i virksomheden.

Han er på vej ind i et generationsskifte og bliver dermed tredje generation. Han skal selv køre med en af de nye pressere.

- Man har det ligesom en væddeløbshest i startboksen, siger han med et stort smil.

Store fordele ved stordrift
Samarbejdet mellem parterne i Høstcompagniet er ikke nyt. Poul Rye og Lars Rasmussen har allerede arbejdet sammen i flere år.

Begge driver de landbrug ved siden af. Lars Rasmussen har et markbrug på 250 hektar med korn, raps og frøgræs og en rugeægsproduktion med 28.000 høner. Poul Rye Maskiner driver selv 170 hektar og har et serviceværksted, entreprenørarbejde og pasning af grønne områder.

Poul Rye Maskiner har stået for høstarbejdet og udkørsel af staldgødning og slam, mens Hasagergaard har stået for såning og gyllekørsel. Både hos dem selv og hos kunder.

- Vi har længe haft et samarbejde. Nu er det bare formaliseret, forklarer Lars Rasmussen og understreger, at det nye fællesskab også giver mulighed for vækst i fremtiden.

Bedre at være to
Faktisk har Lars Rasmussen i mange år brugt Poul Rye Maskiner til at passe sit markbrug. I efteråret begyndte de to at snakke om at købe fælles høstgrej.

- Det er bedre at køre to sammen. Logistikmæssigt passer det godt med frakørselsvognene, for så skal vi ikke holde og vente, siger Lars Rasmussen.

- Nu råder vi også over noget grej, der er helt up to date, og vi har garvede folk til at køre med det, supplerer Asger Rye Andersen.

Begge parter glæder sig over et helt ukompliceret forløb med at etablere det nye selskab.

- Vi har en god kemi, og er ikke to parter for vi vil det her lige meget, siger Asger Rye Andersen.

Stort halm-marked
De to vurderer også, at der er et stort marked for både høstkapacitet og halm. Egnen er præget af svin, kyllinger og planteavl, så derfor har maskinstationerne ikke maskiner til græs.

Derimod er der et stort marked for halm, da der ligger en del større varmeværker i området i Grenaa, Studstrup ved Århus, Hadsten, Hinnerup, Harlev og Sabro.

Lars Rasmussen, Hasagergaard ved Hammel, har haft en produktion af rugehøne-æg de sidste 18 år ved siden af jobbet som driftsleder på Frijsenborg Gods’ landbrug.

I 2008 valgte han at koncentrere sig om sit eget landbrug, der også omfatter et markbrug på 250 hektar med korn, raps og frøgræs. Der er tre ansatte og en førstemand, så Lars Rasmussen også kan passe sit job som producentchef hos Rose Poultry.

Tidligere har jorden været forpagtet ud, og det kunne Lars Rasmussen godt være fortsat med, men med tre landbrugstossede drenge, som han kalder dem, startede han op selv og har også etableret maskinstation.

I 2006 blev der bygget nye stalde til 28.000 rugehøner. Æggene sælges til Danhatch i Vraa, hvorfra de sælges videre som daggamle kyllinger til slagtekyllingeproducenter. Lars Rasmussen er en ud af ikke mere end 20 producenter.

Det bliver alt i alt til fem millioner æg om året. Cirka 85 procent af dem bliver til slagtekyllinger.

Poul Rye og Asger Rye Andersen er henholdsvis anden og tredje generation i virksomheden Poul Rye Maskiner i Hadsten, der blev købt af Poul Ryes far i 1971. De har ni fastansatte og fire folkepensionister.

Hovedopgaverne er landbrugsmaskinstation med fokus på høstarbejde og udkørsel af staldgødning, serviceværkstedet for landbrugs- og entreprenørmaskiner og et landbrug på 170 hektar med planteavl. Derudover arbejder virksomheden med handel med maskiner, entreprenørarbejde, vognmandsforretning og pasning af grønne områder.

Læs også