Landboforeningen Kronjylland en realitet

NY FORENING: Ved to ekstraordinære generalforsamlinger i henholdsvis Kronjysk og Århus-Hadsten Landboforeninger og en efterfølgende stiftende generalforsamling blev Landboforeningen Kronjylland en realitet.

Års forberedelser gav gevinst, da de to landboforeninger Århus-Hadsten og Kronjysk mødtes til hver deres ekstraordinære generalforsamling den sidste dag i marts på Agerskellets Selskabslokaler i Randers.

Her besluttede de sig for at fusionere til Landboforeningen Kronjylland. Det er nu en forening med 1650 medlemmer, hvoraf 1000 er aktive.

Meget symbolsk blev foldevæggen mellem de to foreninger åbnet, da de to kronjyske foreninger hver især havde stemt ja til både den nye forening og de medfølgende nye vedtægter.

Derefter kunne de cirka 120 fremmødte holde stiftende generalforsamling i den nye forening, der sluttede med valg til den nye bestyrelse.

Anders Laustsen blev overbevisende valgt til formand for den nye forening. Erik Poulsen ønskede ikke at genopstille til formandsposten, men blev valgt til bestyrelsen.

Ikke storfusion
Begge tidligere formænd, Anders Laustsen, Havndal, Kronjysk Landboforening, og Erik Poulsen, Ødum, Århus-Hadsten Landboforening, har i et par år ønsket en stor fusion af alle de seks ejerforeninger bag rådgivningsselskabet LandboMidtØst. Det har der foreløbigt kun været interesse for Århus-Hadsten og Kronjysk imellem.

Dog har Søhøjlandets Landboforening og Landboforeningen Midt, der også er blandt ejerforeningerne, netop vedtaget en fusion. De har ikke afholdt stiftende generalforsamling endnu.

Læs også