Fra fritidslandmand til 350.000 kalkuner årligt

Produktionen af kalkuner begyndte som en fritidsbeskæftigelse i 1982, men i dag er familien Jensen, Aalestrup, Danmarks vel nok største producent af kalkuner.

Det er en omfattende forretning Per Jensen, Aalestrup, har opbygget, siden han begyndte med produktion af kalkuner i det små i 1982.

Det, der begyndte som en fritidsbeskæftigelse i 1982, består i dag af otte ejendomme med 31 kalkunstalde og en årlig produktion på omkring 350.000 kalkuner. Per Jensen ejer hovedparten af staldene sammen med sin hustru, Pia Jensen. Hans sønner, Brian og Kim Jensen, ejer hver en ejendom med kalkunstalde, og driften foregår i fællesskab i et I/S mellem de tre parter.

Kalkungødningen afsættes via gødningsaftaler, idet jordtilliggenet på 85 hektar er lejet ud.

Fra fritidsbeskæftigelse til fuld tid
Per Jensen begyndte som kalkunproducent i 1982, hvor han byggede og drev en mindre kalkunstald sammen med sin kones bror. De havde begge fuldtidsjob, og passede kalkunerne i fællesskab i deres fritid.

I 1984 solgte Per Jensen sin andel til svogeren og købte i stedet en svineejendom, hvor en stald på 1.000 kvadratmeter blev ombygget til kalkuner. Og i hvert af de to efterfølgende år byggede Per Jensen en kalkunstald på 1.200 kvadratmeter, som han selv drev. I år 2000 valgte Pia og Per Jensen dog at bytte ejendom med Pias fætter, så de på dem måde overtog en anden ejendom med ældre bygninger, som de rev ned, hvorefter jorden blev solgt som byggegrunde.

Familietraditioner
Per Jensen har altid vidst, han ville være landmand. At det blev kalkuner, opstod som lidt af en tilfældighed, idet hans hustrus far, Knud Jensen, også var kalkunproducent.

I 2001 købte familien Jensen fire kalkunhuse på i alt 4.800 kvadratmeter af Per Jensens svigerfar i Glerup. En ejendom, som Per Jensen allerede havde bestyret for sin svigerfar siden 1991, og som i dag ejes af sønnen Kim Jensen.

I 1996 købte Per Jensen en kalkunfarm ved Gedsted med seks kalkunstalde på i alt 5.900 kvadratmeter..

Siden fulgte fem stalde ved Klotrup på 7.280 kvadratmeter, som blev opkøbt i 2004, og hvor familien Jensen valgte at bosætte sig.

Endelig driver familien Jensen også en række kalkunstalde på to ejendomme, der er lejet af familien Bisgaard, som tidligere har haft en omfattende produktion af kalkuner, men som for år tilbage valgte at stoppe, og hvor hovedparten af staldene er enten lejet eller solgt til Per Jensen og hans sønner.

Som kronen på værket, opkøbtes familien Bisgaards tidligere rugeri i Bystrup i 2008. Her byggede Per Jensen Danmarks p.t. eneste kalkunslagteri, som åbnede i september 2009.

Fleksibilitet frem for i alt
Kalkunerne passes til daglig af Per Jensen, hans sønner Brian og Kim, samt syv ansatte. Tre danskere og fire ukrainere.

- Danskerne er fast på hver sin ejendom, mens ukrainerne er rundt omkring, fortæller Per Jensen.

- De kører rundt og strør og de er med til at fange (kalkunerne, red.).

- Der er meget strøarbejde. Vi strør en big-balle i hvert hus tre gange om ugen, fortæller Per Jensen

Den ti mand store arbejdsstyrke betyder endvidere, at det er muligt at hive folk ud til slagtninger, når det behøves.

- Vi slagter kalkuner på bestilling. Her hjælper vi alle til i større eller mindre omfang efter behov, fortæller Per Jensen.

- Når vi ikke slagter løbende, kan det slet ikke betale sig at have en slagter ansat, men det er også lige meget, for vi andre har øvelsen, og er vant til det.

Og kvaliteten i slagtningerne fejler heller ikke noget:

- Vi har haft fem kontrol-besøg, og vi har fem smiley'er, pointerer Per Jensen.

Læs også