NNF: Falliterklæring, at vi ikke fik en aftale

NNF's chefforhandler mener, at det ikke er befordrende for gode overenskomstforhandlinger, når store virksomheder forinden maner sig op i en krog med ultimative krav.

Efter flere ugers forhandlinger måtte forligsmand Asbjørn Jensen onsdag eftermiddag opgive at få Fødevareforbundet NNF og DI til at blive enige om en ny overenskomst for de ansatte i fødevareindustrien og på slagterierne.

Dermed ser det også meget vanskeligt ud for Danish Crown at få indført den reduktion af lønomkostninger, som slagteriet har kæmpet for at få DC Future gennemført 100 procent.

For det mæglingsforslag som Asbjørn Jensen om kort tid vil komme frem til, vil næppe indeholde de, for den danske slagterigigants synspunkt, ønskede lønnedskæringer.

Hos NNF er chefforhandler ved overenskomstforhandlingerne, næstformand Jens Peter Bostrup, meget skuffet. Han kalder det en falliterklæring fra begge parter, at det ikke lykkedes at lave en aftale. På grund af tavshedspligt ind til forligsmandens mæglingsforslag kommer på gaden, vil han dog ikke ind på detaljerne i, hvad der konkret skilte parterne ad.

- Vi synes faktisk, at vi fra vores side har gjort det, som vi kunne for at stille nogle forslag, som kunne hjælpe virksomhederne videre. Vi har stor forståelse for, at vi har med en branche at gøre, der er i krise. Men de krav vi mødte fra arbejdsgiversiden, de var simpelthen for store, lyder det fra Jens Peter Bostrup.

Han fortælle, at han mener, at man på arbejdsgiversiden åbenbart har valgt, at hvis man ikke kunne få det hele med på en gang, så kunne man lige så godt sende det hele videre til forligsmanden.

- Og det forslag der vil komme der, vil, føler jeg, reelt blive dyrere end det, som vi har forslået, lyder det fra Jens Peter Bostrup.

Ligner transportområdet
Han vurderer, at det forslag som kommer, i store træk vil ligne det forlig, som blev lavet på transportområdet. På forliget i transportområdet bliver blandt andet normallønnen hævet pr. 1. marts 2010 med 1,60 kroner og pr. 1. marts 2011 med 2,25 kroner.

- Nu er det jo nemt, at give andre skylden for hvorfor, vi ikke kunne blive enige, men al den råben op om lønnedgang inden forhandlingerne, gør at man maner sig selv op i en krog. Det er jo ikke noget, der fordrer, at man sådan kan finde sammen, siger Jens Peter Bostrup.

Hos Danish Crown, som er dem, som NNF's næstformand hentyder til, forholder man sig ind til mæglingsforslaget fra forligsmanden, ligger på bordet, tavse på grund af tavshedspligten. Det meddeler slagteriet i en pressemeddelelse.

- Den tavshedspligt respekterer DC selvfølgelig, og derfor kan vi desværre ikke orientere om forhandlingerne, før der kommer et mæglingsforslag fra forligsmanden på bordet, lyder det.

Læs også