Familielandbrug tvivler på ålegræssets troværdighed

USIKKERHED: Formanden for Familielandbruget Sydvest stiller spørgsmålstegn ved forekomsten af ålegræs som indikator for vandmiljøets tilstand.

Vandplaner, vandmiljø og Grøn Vækst har om noget fået knap så kærlige ord med på vejen fra mange foreningsformænd i landbruget i denne sæson for generalforsamlinger. Og formanden for Familielandbruget Sydvest, Henrik Bertelsen, er ingen undtagelse.

På foreningens generalforsamling, som blev holdt på Markedsrestaurationen i Brørup, fremlagde Henrik Bertelsen i sin beretning blandt andet skepsis overfor valget af indikatorer for, hvad der kan afsløre kritiske tilstande i landets åer, fjorde og vandløb. En af indikatorerne er nemlig ålegræsset, som forsvinder fra vandmiljøerne, hvis forekomsten af næringsstoffer bliver for høj.

Men Henrik Bertelsen mener ikke, at forekomsten af ålegræs kan bruges ved det modsatte scenarie - altså til at indikere, om vandmiljøerne får det bedre.

- Det vil svare til at vælte med et læs halm, fordi hjulet punkterer. At man så pumper hjulet op igen, er altså ingen garanti for, at halmen kommer tilbage på vognen, sagde Henrik Bertelsen.

Hold selv øje
Der kan nemlig ifølge formanden være mange andre forklaringer på ålegræssets forsvundne interesse for at vokse i visse åer, fjorde og vandløb. For eksempel klimaet, muslingeskab og stenrev.

- Der er i nogle fjorde allerede sket et markant fald i næringsstofindholdet, uden at ålegræsset viser tegn på at vende tilbage. Det bliver vi nød til at analysere yderligere, da vi ellers vil kunne komme i en situation, hvor vi stort set har umuliggjort landbrugsproduktion til ingen verdens nytte, sagde han.

Henrik Bertelsen sagde desuden, at der uanset ålegræssets evner som indikator fortsat bliver arbejdet på at opnå reduktion i næringsstofindholdet i vandmiljøerne. Og han opfordrede de fremmødte medlemmer til at tjekke vandforholdene i deres egne lokalområder for at undgå fejl i beregningerne. Tegninger over vandforholdene kan findes inde på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

- Lokale forhold kan være meget vanskelige at overskue fra mere centralt hold. Jeg vil også gerne understrege, at det er en kæmpe opgave, der ligger foran os. For eksempels siges det, at papirerne for de samlede vand- og naturplaner fylder 180 centimeter i højden, hvis man stabler dem, sagde Henrik Bertelsen.

 

Læs også