80 millioner i overskud hos Danish Agro

Danish Agro fik i 2009 et økonomisk resultat, der forrenter egenkapitalen før skat med 15,2 procent.

Danish Agro fik i 2009 et økonomisk resultat, der forrenter egenkapitalen før skat med 15,2 procent. Fra koncernen fremhæves det, at resultatet er blevet skabt i et meget turbulent marked, hvor en klar risikostyring har været helt afgørende.

Resultat før skat blev på 79,7 millioner kroner imod 76,1 millioner året før.

Til gengæld faldt omsætningen fra 3,5 milliarder kroner til 3,0 milliarder sidste år, primært på grund af store prisfald på næsten alle produktgrupper.

- Uden en afklaret holdning til risikoafdækning ville det ikke have været muligt at realisere et så tilfredsstillende resultat, idet året samlet set har budt på meget store prisfald og konjunkturtab på lagre til følge. Også på gødningsområdet har der tilsvarende været meget store prisfald, som har medført betydelige nedskrivninger af lagerværdier, påpeges det i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet.

Synergier ved fusionerne
Når det er lykkedes at realisere så tilfredsstillende driftsresultater, skyldes det igen en stor reduktion af koncernens samlede driftsomkostninger. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at regnskabet fra S.A.B., som blev overtaget i efteråret 2009 men hvor fusionen først netop er godkendt af Konkurrencestyrelsen, ikke indgår.

- I 2009 lykkedes det os at sænke de samlede driftsomkostninger med kroner 29 millioner ud over inflationen, som udgjorde cirka kroner 12 millioner Året tidligere formåede vi at sænke de samlede driftsomkostninger med cirka kroner 70 millioner Organisationen har således udnyttet de muligheder, fusionerne har givet for at afløfte unødige dobbeltfunktioner og få gennemført alle de rationaliseringer og driftsbesparelser, der var mulige.

Danish Agro har sammen med en række øvrige virksomheder i DLA Group betydelige investeringer i associerede selskaber i ind- og udland. Disse selskaber har klaret sig godt i 2009 og udviklet sig positivt såvel strategisk som økonomisk.

Samlet set har selskaberne bidraget til Danish Agro’s koncernresultat med kroner 34,5 mio.

Danish Agro budgetterer i år med et koncernresultat før skat i niveauet 100-105 millioner kroner, inklusive S.A.B.-delen, som er placeret i datterselskabet Danish Agro A/S Fyn.

Læs også