Trods alt et håb om en fremadrettet forretning

- Vi vidste, der var en stor risiko, erkender Søren Brems, der forud for tvangsauktionen over sin og broderens ejendomme i Horne har oparbejdet en gæld på 65 millioner kroner.

Selv om deres bedrifter i morgen kommer på tvangsauktion i Svendborg, går arbejdet ufortrødent videre for brødrene Mogens og Søren Brems på Horneland. Siden 14. oktober, hvor DLR Kredit overtog Mogens' rugeægsproduktion med 32.000 høner og Sørens kvæggård med 200 røde køer og tilsammen 270 hektar ejet jord, så har de to sammen med deres fire ansatte passet bedrifterne, »som det var deres eget«.

I modsætning til tiden op til kreditforeningens overtagelse af bedrifterne som brugeligt pant, hvor regningerne ikke kunne betales, og der måtte gås på kompromis for at få dagligdagen til at køre, så er alt intakt på de to store gårde ved Horne.

- Basen er i orden, og vi tror på en fremadrettet forretning, lyder det trods alt optimistisk fra 43-årige Søren Brems, der sammen med sin et år yngre lillebror vil være til stede i Skifteretten i Svendborg ved tvangsauktionen den 17. februar.

Stærkere
- Vi har i hele forløbet arbejdet tæt sammen med DLR, og de har også spurgt os, om vi vil fortsætte som ansatte, når kreditforeningen efter al sandsynlighed ved tvangsauktionen køber ejendommene for det beløb, de har i pant. Vores håb er så, at der kan laves aftale om finansiering med et pengeinstitut på et tidspunkt, så vore hustruer kan købe bedrifterne, og vi derefter kan komme videre.

- Det er jo vore hjem. Vi og vore familier bor her, og det vil vi gøre alt for at kunne fortsat.

Venter kun et bud
Og Søren Brems har vænnet sig til tanken om at være erklæret personlig konkurs og må se en gældsanering i øjnene.

- Vi er sunde og raske, familierne er intakte og endog blevet stærkere med det her, vi har været igennem. Derfor er det vigtigste at komme videre med det, som jeg altid har brændt for, nemlig at passe røde køer.

Med de aktuelle forhold i såvel landbruget som finansverdenen kan Søren Brems ikke forestille sig andet, end muligheden for at blive på gården er til stede. Han forventer ikke, at andre byder højere end DLR Kredit ved tvangsauktionen på de i alt fire ejendomme, der har en samlet ejendomsvurdering på 62,5 millioner kroner.  Siden deres daværende pengeinstitut Fionia Bank i sommeren 2008 bad de to brødre sætte ejendommene til salg, har der været meget minimal interesse fra eventuelle købere, og reelt kun et enkelt bud fra en hollandsk landmand.

Uheldige omstændigheder
Årsagerne til, at de to samarbejdende brødre på Horneland nu må se bedrifterne gå på tvangsauktion, er flere tilfældigheder på uheldige tidspunkter. De indledte samarbejdet allerede ved Sørens opkøb af kvæggården med det særegne, spanskklingende navn Villaviciosa på Sinebjergvej i fri handel, og i forbindelse med opførelsen af løsdriftsstalden til 200 køer indgik de i 1996 et fælles interessentskab. Efter flere jordopkøb blev det i 2005 Mogens' tur til at investere i en ejendom i Horne. Det blev Nørrelundgård på Hornegyden med tilhørende fjerkræstalde med produktion af rugeæg til slagtekyllingeproduktion og et tilhørende areal på 126 ha.

Købet, som blev muliggjort via belåning i broderens kvægbedrift, skete imidlertid – set i bakspejlet - i en dyr periode.

- Og da sundhedsmyndighederne allerede to år senere forlangte nye lofter og dermed også tagkonstruktion på fjerkræstaldene, der beløb sig til to millioner kroner, voksede vores gæld hastigt. Ikke mindst, fordi foderet til både kvæget og fjerkræet steg voldsomt, og vore afregningspriser samtidig faldt betragteligt, erkender Søren Brems.

Og da så deres ellers trofaste pengeinstitut Fionia Bank uventet kom i alvorlige vanskeligheder og stoppede deres servicering, eskalerede situationen. Og den blev ikke bedre, da brødrene Brems senere fulgte med over i den »røde bank«, som nu hedder Nova Bank.

Gæld på 65 mio.
Gælden var sidste sommer vokset til omkring 65 millioner kroner, og situationen var da så anstrengt, at foderstoffen ikke længere kunne levere foder, og Brems-brødrene havde ikke mulighed for at få snittet majsen på markerne.

Derfor gik DLR Kredit ind og tog ejendommene, besætninger og alt løsøre i brugeligt pant. En betalingsstandsning var ikke mulig, og derfor kørte det lige mod en tvangsauktion.

- Det er naturligvis svært at se folk i øjnene, men vi har valgt at snakke ærligt om tingene og være åbne. Det er trods alt nemmere at sige sandheden, og vigtigt er det at se lyspunkterne for at komme videre, pointerer Søren Brems ved køkkenbordet i det store stuehus.

Som belgierheste
- Vi har hele tiden vidst, at vi har løbet en stor risiko, som også mange af vore kolleger har gjort det. Jeg har ikke dårlig samvittighed over, at vi har satset, selvom det måske have mere fornuftigt blot at lade produktionsapparatet slide ned. Det er for mig langt mere spændende at se tingene udvikle sig, men selvfølgelig kan vi ikke være tilfredse med denne udgang. 

- Men vi har gjort vort bedste som landmænd, og det vil vi fortsat gøre, uanset at vi fremover må leve med at være personligt konkurs, fastholder Søren Brems.

- Jeg plejer at sammenligne mig selv med børnene og Hannes belgierheste ude i folden. De er godmodige og lette at omgås. Det vil jeg også fortsat tilstræbe at være.

Læs også