Vandplanerne skal laves om

Det duer ikke med generelle reguleringer, og så skal der tænkes de ting ind i vandplanerne, som kan give nogle synergieffekter, lyder det fra viceformand i Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen.

Kritikken af vand- og naturplanerne, som miljøminister Troels Lund Poulsen (V) lancerede for lille en måned siden, tager nu til i styrke.

Landbrug & Fødevarers viceformand Niels Jørgen Pedersen melder således nu klart ud, at det er organisationens holdning, at vandplanerne skal laves om fra dens nuværende form.

- Det her er noget, som virkelig berører folk, siger Niels Jørgen Pedersen.

Der er en hel række af punkter, som viceformanden er utilfreds med. Blandt andet er der det forhold, at ud af de 19.000 ton kvælstof, der skal reduceres med i planerne, så skal de 10.000 ton findes ved hjælp af generelle reguleringer, hvilket med andre ord vil sige lovgivning.

- Det er en helt forkert måde at gribe det an på. Det har vi simpelthen ikke råd til i vores erhverv lige nu. Vi kan ikke yde mere uden, at vi får en kompensation for det, lyder det fra Niels Jørgen Pedersen.

Han mener også, at de generelle reguleringer er et helt forkert virkemiddel, da man i vandplanerne rammer enkelte områder særdeles hårdt. Her kan nævnes en del eksempler, men blandt andet Limfjorden, området omkring Lillebælt og Det Sydfynske Øhav, står til at skulle reducere cirka 8 kilogram kvælstof pr. hektar.

- Det er jo meget specifikt, man rammer nogle enkelte meget hårdt. Derfor duer generelle reguleringer ikke, siger Niels Jørgen Pedersen.

Mangler synergier
Udover, at der er noget, der ikke duer i vandplanerne, så mangler vandplanerne på andre områder også indhold.

- Jeg ærgrer mig over, at vandplanerne ikke indeholder det, som er meget oppe i tiden lige nu. Alle de synergieffekter, som der kan være i forhold til klima, for eksempel biomasse og energipil, det er planerne slet ikke sammentænkt med, lyder det.

Niels Jørgen Pedersen savner også indhold om minivådområder og stenrev i planerne, for sammen med energiafgrøderne er det jo netop steder, hvor man kan nå reduceringen af kvælstof på de 10.000 ton, frem for de generelle reguleringer.

- Sådan noget som stenrev kan jo ligefrem give noget uden, at det koster noget i vores produktion. Det er helt uacceptabelt, at det ikke er med, siger han.

Yderkantsområder ramt hårdt
Af endnu et kritikpunkt som viceformanden kan hive op af hatten vedrørende de nye vandplaner nævner han, at det vil ramme yderkantsområderne i Danmark hårdt. Og det er ikke første gang, at det sker.

- Vi har endnu ikke set nogle samfundsøkonomiske beregninger på, hvad det her kommer til at betyde. Det er også galt, siger Niels Jørgen Pedersen.

Han står meget undrende over for, at de ting som regeringen har lanceret i forhold til Grøn Vækst, slet ikke er kommet med i vandplanerne.

Internt i Venstre har der også været en del kritik af vandplanerne, blandt andet fra fødevareordfører Henrik Høegh, der over for Effektivt Landbrug tidligere i denne uge har sagt, at der en hel del, der skal ændres i forhold til de præsenterede vandplaner.

Læs også