Danske Svineproducenter igen på vej med retssager mod staten

I stil med de principielle retssager om skuldersår, som Danske Svineproducenter anlagde mod staten - og de vandt, er der nu retssager på vej om krydsoverensstemmelse.

Fødevarestyrelse må atter engang skulle forberede sig på at skulle stå skoleret for en dommer på Danske Svineproducenters foranledning.

Sådan udtrykker direktør ved Danske Svineproducenter Hans Aarestrup sig efter at have lavet endnu en aftale med advokat Uffe Baller, hos Interlex Advokaterne i Århus.

Denne gang vil Danske Svineproducenters retssager gå på urimelige forhold omkring indskærpelser ved tjek for krydsoverensstemmelse.

- Vi skal have afprøvet myndighedernes håndtering af reglerne for krydsoverensstemmelse ved domstolene, lyder det.

Tag-selv-bord
Foreningen harcelerer over, at som reglerne administreres i dag, så er det nærmest blevet et »tag-selv-bord« for myndighederne, som foreningen udtrykker det.

Blandt andet er der netop blevet offentliggjort en ny vejledning uden de store ændringer bortset fra, at reglerne om sporbarhed er blevet trukket frem i vejledningen, oplyser Hans Aarestrup.

Journalist hos Danske Svineproducenter, Søren Schovsbo, oplyser, at foreningen for tiden efterlyser sager hos medlemmerne, som er egnede til at blive brugt som de principielle sager, Uffe Baller skal føre i retten, og at sagerne skal gå på urimelighed ved indskærpelser.

- Når hammeren falder ved krydsoverensstemmelse, så sker det enten i form af en politianmeldelse eller en indskærpelse. Politianmeldelser har man altid mulighed for at bringe for retten, mens det ikke er tilfældet med indskærpelserne. Der kan man stort set ikke gøre noget som helst, påpeger han.

Derfor er man ifølge foreningen stort set retsløs, når det gælder indskærpelserne, hvilket man finder helt urimeligt.

Rimelighed mellem forseelse og straf
- Det vi blandt andet vil lægge vægt på ved de forestående retssager, er »proportionalitetsprincippet«, der betyder, at forseelsen skal stå i et vist forhold til straffen, siger han.

Han forklarer, at en indskærpelse ofte ikke ser ud af meget på papiret - måske blot nogle få ord eller et par linjer - men at det alligevel er noget, som ofte kan komme til at koste producenterne endda rigtigt mange penge.

- Selv de mindste indskærpelser kan udløse kæmperegninger i form af træk i EU-støtten, og det selvom påstandene i indskærpelserne ofte slet ikke er dokumenterede.

- Det er blandt andet det, vil meget gerne vil have lavet om på, lyder det fra foreningen.

- Vi mener, at en indskærpelse skal opfylde de samme krav til dokumentation, som der stilles til en egentlig politianmeldelse, hvis den skal kunne udløse træk i EU-støtten. Desuden mener vi at den bagatelgrænse som findes i lovgivningen reelt ignoreres af de danske myndigheder, siger Hans Aarestrup.

Mange henvendelser
Baggrunden for foreningens initiativ til de varslede retssager var adskillige henvendelser fra medlemmer, der følte sig urimeligt behandlet i sager om krydsoverensstemmelse.

- Vi har forsøgt at hjælpe dem så godt, som vi kan, men har været tilbageholdende med at gå ind i sagerne, da vi fandt, at det mere naturligt var en sag for Landbrug & Fødevarer, da den vedrører alle driftsgrene, siger Hans Aarestrup. Det har de så åbenbart ikke ment, så derfor er vores tålmodighed brugt op, tilføjer han.

- Vi har altså nogle gode sager, vi kan godt bruge flere endnu, siger han.

Landbrugets vagthund
Derfor opfordrer Danske Svineproducenter til, at medlemmerne ringer eller skriver til foreningens sekretariat, hvis man er blevet trukket et stort beløb i EU-støtte som følge af småforseelser, eller hvis man er blevet trukket i støtte, uden der har været håndfast dokumentation for den påståede overtrædelse af reglerne.

Advokat Uffe Baller vil gøre et stort generelt forarbejde på foreningens regning, mens den del som drejer sig om den specifikke sag skal man selv betale for. 

Læs også