Ætanol fra Kalundborg-fabrik klar om et par uger

Det nye anlæg i Kalundborg er formentlig klar med den første tankfuld ætanol i starten af februar. Allerede i år planlægger fabrikken at bruge 15.000 tons halm, og til næste år dobbelt så meget.

Det går planmæssigt med at indkøre Inbicons demonstrationsanlæg til andengenerations-ætanol i Kalundborg.

Det fortæller Michael Persson, der er vicedirektør i det Dong Energy-ejede selskab.

- Det første halm blev tilført fabrikken ved åbningen den 18. november 2009, og siden har halmen trin for trin været igennem forskellige processer, så fabrikken efter planen vil kunne sende den første tankfuld med ætanol ud først i februar, forklarer Michael Persson.

Når fabrikken er indkørt, hvilket forventes at ske i år, vil gennemløbstiden for halmen kun være på fem dage mod to måneder nu, hvor procestrinene indkøres.

Halmforbrug
Anlæggets halmforbrug vil øges i takt med produktionen på fabrikken. I år ventes halmforbruget således at blive på 15.000 tons, og næste år 30.000 tons, hvilket svarer til fabrikkens kapacitet, fortæller Michael Persson. Han tilføjer, at indkøringen af anlægget indtil videre er forløbet som forventet.

Halmen leveres af landmænd og andre halmleverandører via Dong Energys halmlicitationer.

Inbicons ætanolfabrik, der er et af verdens første demonstrationsanlæg til andengenerations-ætanol, er integreret med det tilstødende kulfyrede Asnæs Power Station, der også ligger på havnen i Kalundborg, og som ejes af Dong Energy.

Fordelen er, at affaldsdamp fra kraftværket nedbryder halmfibrene. Lignin fra raffinaderiet bliver lavet til ligninpiller og kan anvendes i andre af Dong Energys kraftværker, hvor det kan erstatte kul.

Klimavenlig
Inbicon var i øvrigt i stand til at levere andengenerations-ætanol til en del af flåden af biler ved FN's COP15-klimatopmøde i København i december. Forklaringen er ifølge Michael Persson, at Inbicons pilotanlæg i Skærbæk ved Fredericia producerede den nødvendige ætanol.

De første 5 millioner liter ætanol fra det ny anlæg i Kalundborg er allerede solgt til Statoil.

Inbicons ætanol er meget klimavenlig, da ætanol produceret med Inbicons teknologi giver en reduktion af CO2 udledningen på 85 procent i forhold til benzin.

Læs også