Udsigt til bedre økonomi i 2010

MARKEDSKOMMENTAR FRA PALLE JAKOBSEN, AGROCOM.DK: Efter et par meget vanskelige år for dansk landbrug, kan landmændene glæde sig til generelt højere priser og lavere omkostninger i 2010.

I de sidste markedskommentarer op til jul satte jeg fokus på forventningerne til prisudviklingen i 2010 på de forskellige markeder for landbrugsprodukter, og i denne kommentar, vil jeg lave et samlet overblik.

Korn
På kornmarkedet vil meget store lagre holde priserne i ro i første del af 2010. Efter høst 2010 vil en fortsat kraftig udvikling i forbruget i kombination med uændret til mindre avl på grund af lave kornpriser, der reducerer i arealerne samt forbruget af gødning og kemi i afgrøderne, stramme kornbalancen op, med højere priser til følge.

 

Oliefrø
På oliefrømarkedet er billedet imidlertid modsat. Relativt høje priser på oliefrø har stimuleret produktionen med rekordhøstresultater til følge i de vigtigste oliefrøproducerende lande. På agrocom.dk forventer vi derfor vandret til lavere priser på oliefrø i 2010, hvor den bedste salgsmulighed vil være allerede i januar måned, og hvor priserne på sojaskrå vil nå sit lavpunkt, når høsten i Sydamerika er på sit højeste.

Svag start på svinekødsmarkedet
På markedet for svinekød starter 2010 i det negative hjørne, men som vi ofte ser det, vender priserne i løbet af januar, hvor en trendvending i dollaren fra ned til op i kombination med pænt stigende priser vil sætte gang i stigningerne i Europa. Længere inde i 2010 vil den lave rente og øget optimisme stimulere forbruget af kød. Og så vil markedet opdage, at mange landmænd har skåret deres produktion ned, hvilket vil gavne priserne yderligere. De højere svinekødspriser vil naturligvis også gavne udviklingen på markedet for smågrise, hvor en gennemsnitspris på 400 kroner pr. 28 kilo’s gris i 2010 er en reel mulighed.

50 øre mere for mælk
På mælkemarkedet er priserne på mælkepulver og smør over de niveauer, som blev forladt i 2006, da priserne gik markant i vejret, men afregningspriserne på mælk er stadig under. Der er således et stort efterslæb i afregningspriserne på mælk i forhold til priserne på mælkeprodukter, og derfor mener agrocom.dk, at en stigning i afregningspriserne på 50 øre i første halvdel af 2010 er et realistisk mål. Priserne på oksekød og småkalve vil som svinekødspriserne finde støtte i øget forbrug i kombination med en mindre produktion af oksekød.

Stadig lave renter
På omkostningssiden er trenden på obligationsmarkedet stigende, og det taler for, at renten vil forblive meget lav i 2010. Samtidig har den europæiske centralbank sagt, at de ikke har planer om at hæve den korte rente, men vil fastholde den på et usædvanligt lavt niveau i en længere tidsubestemt periode. Råolien befinder sig i et relativt højt prisniveau, og man skal regne med, at 2010 starter med noget nedadgående trend på grund af dollarudviklingen samt store lagre i USA, hvor 55/65 dollar pr. tønde er målet. Man skal imidlertid også være indstillet på, at et fortsat markant stigende forbrug i Asien, vil holde en hånd under markedet, og at priserne vil forblive relativt høje i fremtiden.

agrocom.dk ønsker dansk landbrug et godt og profitabelt nytår.  

Læs også