Kødbranchen i nye rammer

Repræsentantskabet nedlægges, bestyrelsen slankes, men Kødbranchen vedbliver at være en selvstændig juridisk enhed. Det sker, som led i branchens tilpasning til den nye organisation Landbrug & Fødevarer.

- Vi er forpligtet til at finde besparelser, og de skal komme kvægbrugeren til gode.

Så direkte udtrykker den afgående formand for Kødbranchens Fællesråd, Asger Christensen, Jordrup, sig omkring den nye struktur, som bestyrelsen vil forlægge kødbranchens repræsentantskab til godkendelse på et ekstraordinært møde den 21. januar.

Formand Asger Christensen er afgående af to årsager. Dels blev han ved årets kredsmøde ikke genvalgt til kreaturudvalget i Danish Crown, fra hvis midte andelsrepræsentanter til kødbranchens vælges. Dels fortæller han, at det er aftalt, at formandsposten i den nye slankede kødbranche, de første to år skal gå til den private sektor. Den nye formand går videre som kødbranchens repræsentant i Landbrug & Fødevarer.

Og der er skåret til i fællesrådet. Det traditionsrige repræsentantskab nedlægges helt. Bestyrelsen skal fremover kun bestå af 7 medlemmer mod hidtil 14. De fire skal komme fra andelssektoren, de tre fra den private sektor. Antal bestyrelsesmedlemmer skal fremover afgøres af markedsandele på slagtninger i Danmark.

- Men det er vedtægtsbestemt, at der ikke må majoriseres. Hvis et forslag ikke har tilslutning fra begge sider, falder det væk, fortæller Asger Christensen om den indførte mindretalsgaranti.

Afgifter sættes ned
- Den nye organisationstilpasning sker som følge af dannelsen af Landbrug & Fødevarer. Vi vedtog før sommer, at vi ville være en del af den organisation. Det er det vi nu udmønter, forklarer Asger Christensen og tilføjer, at det ikke kunne ske før man kendte både kontingentmodel og arbejdsgrundlag fra Landbrug & Fødevarer.

Kødbranchens Fællesråd forsætter som selvstændig juridisk enhed. Direktøren igennem mange år H.R. Thomsen havde allerede meddelt bestyrelsen, at han ønsker at gå på pension i løbet af 2010. Derfor bliver det med en ny sektorchef, at den nye bestyrelse skal gennemføre den fremtidige strategi.

Kvægbrugerens gevinst
Men den afgående formand understreger, at den nye model skal kunne mærkes af kvægbrugeren.

- Vi er forpligtet til at finde besparelser, og udmønte dem, siger han. Rent konkret sker det ved, at produktionsafgifterne og slagteafgiften nedsættes med omkring 30 procent.

- Hen over sommeren håber man så på yderligere nedsættelser af afgifterne, tilføjer Asger Christensen, der er formand til og med mødet den 21. januar i Kolding, hvor han håber på ændringerne går igennem. Derefter skal han selv hjem og passe køer, fortæller han, men tilføjer, at han fortsætter med fornyet energi i repræsentantskabet i Danish Crown, og som formand for landboforeningen i Kolding.

Læs også