Assens vil have grøn energi fra landbruget

LANDMANDSMØDE: Spørgsmålet er, om landmændene vil levere gyllen.

Hvis der kan »brændes« nogle dyreenheder af, og hvis økonomien og driftssikkerheden er i orden, så kan det godt være, at de vestfynske landmænd vil levere en del af startkapitalen og gyllen til et biogasanlæg, som kan levere gas til Assens Fjernvarme.

Men det vil først være afklaret en gang i februar, efter at landmændene har indsendt en skriftlig interessetilkendegivelse til Udviklingsrådet i Assens, der står bag ideen om et biogasanlæg ved Assens. 15. januar er sidste frist for tilmelding. Derefter er det hensigten at etablere en leverandørforening, hvis der er opbakning nok til projektet fra de lokale landmænd.

- Nu skal vi ud over stepperne, og det skal være et projekt, der er økonomisk bæredygtigt uden subsidier. Derfor vil vi gerne have jeres forhåndstilkendegivelse, så vi ved, om der er gylle nok til rådighed, lød det fra direktør og projektleder Inge Dahl, Udviklingsrådet i Assens, der står bag ideen om et biogasanlæg og sammen med blandt andre Centrovice, Patriotisk Selskab og Assens Fjernvarme har arbejdet med at skitsere projektet.

Økonomien ikke på plads
De cirka 50 landmænd, som var mødt op til mødet på Gl. Brydegaard, var nok interesserede, men kogte ikke over af begejstring. Økonomien i projektet er stadig ikke på plads, og driftsøkonomikonsulent Per Kristensen, Centrovice, der har arbejdet med de økonomiske forudsætninger, konkluderede på mødet, at det bliver svært at få økonomien til at hænge sammen.

- Økonomien i projektet er en stor udfordring, og man skal tænke sig godt om, før man accepterer et behandlingsgebyr for at levere standardgylle, sagde Per Kristensen med henvisning til, at landmændene skal betale 15 kroner pr. tons gylle, de leverer til biogasanlægget. Ifølge beregningerne vil de 10 kroner dog blive hentet ind igen i form af en bedre kvælstofudnyttelse på landmændenes marker.

Etableringen af et biogasanlæg i den påtænkte størrelse vil med den traditionelle teknologi koste cirka 80 millioner kroner, men virksomheden MEC Energi Nordic ApS vil ifølge virksomhedens tekniske direktør, Gert Bjørn Petersen, via en ny teknologi baseret på en såkaldt biofilm, som består af bakterier, der spiser affald, kunne etablere anlægget til 60 millioner kroner, hvilket vil forbedre økonomien i projektet væsentligt.

Virksomheden vil desuden bidrage med en tredjedel af etableringsomkostningerne svarende til 20 millioner kroner. Det samme vil Assens Fjernvarme muligvis bidrage med.

Mere smidig godkendelsesproces
Set med fremtidsbrillerne på vil et biogasanlæg kunne hjælpe landmændene med at imødegå nogle af de skærpede krav, som samfundet vil stille til erhvervet. Herunder implementeringen af EU's vandrammedirektiv.

- Vi ved ikke, hvad de kommende vandplaner kommer til at indeholde endnu, men vi må forvente skærpede krav, sagde chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab, på mødet, hvor han understregede, at etableringen af et biogasanlæg også vil være med til at smidiggøre godkendelsesprocessen i kommunerne, når landmændene søger en miljøgodkendelse.

- Et biogasanlæg vil sikre en bedre udnyttelse af næringsstofferne og hæve udnyttelsesgraden til 85 procent. Det vil give en lavere udvaskning til vandmiljøet og en lavere ammoniakfordampning fra markerne og dermed færre lugtgener for naboerne, sagde Søren Schmidt Thomsen.

I dag anvendes kun cirka fem procent af landbrugets husdyrgødning til biogas, men regeringen ønsker, at op til 40 procent af husdyrgødningen i Danmark udnyttes til grøn energi i 2020. Det er en del af regeringens Grøn Vækst strategi.

For at understøtte udbygningen af biogasanlæg vil der fra 2010 blive afsat 85 millioner kroner årligt til en »igangsætningspulje«. Der vil primært kunne ydes støtte til fælles biogasanlæg. Dog vil der også kunne ydes støtte til bedriftsrelaterede investeringer på gårdene som separationsanlæg og lignende i forbindelse med tilslutning til fælles biogasanlæg.

Regeringen ønsker også at fjerne barrierer for distribution af biogas gennem naturgasnettet ved tilskudsmæssigt at ligestille afsætningen af biogas til henholdsvis kraftvarmeværkerne og naturgasnettet.

Læs også