Landsforsøgene 2009 om overvintrende afgrøder

De overvintrende afgrøder til høst 2010 står der allerede. Læs her om de vigtigste resultater fra de over 1.000 markforsøg med sorter, såtidspunkter, optimale kvælstofmængder og økonomi i svampesprøjtninger. Landsforsøgene 2009, som snart udkommer i bogform. Flere resultater kan læses på Landbrugsinfo.dk. 

Læs også