Dong: Vi holder niveauet for halmafbrænding

Dong forventer at afbrænde halm som tilbage i halmsæsonen 2006-2007. - Det er vanskeligt at afbrænde mere, siger brændselschef.

Selvom det bugner med halmstakke i Danmark i øjeblikket, og landbruget presser på for at få brændt mere halm af i kraftværkerne, har Dong Energy svært ved at øge afbrændingen.

Brændselschef i Dong Energy, Niels Bojer, siger til Effektivt Landbrug, at det er vanskeligt at afbrænde mere end de knap 600.000 ton halm, som selskabet forventer at brænde af i denne sæson.

- Vi har blandt andet nogle tekniske bindinger, der gør, at vi for eksempel på Studstrupværket ved Århus skal afbrænde 85 ton kul for hver gang, vi afbrænder 15 ton halm. Og hvis ikke efterspørgslen efter energien er der, skal vi så bare brænde det af alligevel? spørger Niels Bojer.

Urentabelt
Adspurgt om hovedårsagen til, at Dong Energy ikke afbrænder mere halm, lyder Niels Bojers svar:

- Vi har lave elpriser for øjeblikket, og kombineret med en lav elproduktion, og et faldende brændselsforbrug på kraftværkerne betyder det, at vi taber penge på at brænde mere halm af.

Dong Energy har en afbrændingskapacitet på cirka 635.000 ton halm, men forventer kun at afbrænde knap 600.000 ton i sæsonen 2009-10. Ud over halm anvender Dong Energy også træflis og træpiller, og det samlede årlige biomasseforbrug har været på cirka 1,2 mio. ton.

Øg afbrænding
26 procent af de danske halmressourcer bliver årligt anvendt til energiproduktion ifølge tal fra Danmarks Statistik. Dét er alt for lidt, mener formanden for Halmleverandørforeningen for Syd- og Sønderjylland, Hans Otto Sørensen, Skærbæk.

Hans Otto Sørensen peger på, at en øget afbrænding af CO2-neutral dansk halm i kraftværkerne ville skabe både en bedre energi-forsyningssikkerhed og bedre beskæftigelse i Danmark.

Også formanden for Dansk Planteproduktion i Landbrug & Fødevarer, Torben Hansen, håber på en øget afbrænding af halm i kraftværkerne.

- Vi ser gerne en fordobling i afsætningen af dansk halm til energiformål, udtalte Torben Hansen for nyligt til Effektivt Landbrug.

Dongs planer
Ifølge Niels Bojer afbrændte Dong Energy i sæsonen 2006-07 cirka 600.000 ton.

- I sæsonerne 2007/2008 og 2008/2009 oplevede vi år med halmknaphed, og i sæsonen 2008-2009 var vi nødsaget til at stoppe for halmanvendelsen på nogle af vore centrale værker for at sikre halm til de decentrale værker, fortæller Niels Bojer.  

Niels Bojer ønsker ikke på nuværende tidspunkt at kommentere Dong's planer for halmafbrændingen fremover.

Læs også