Antallet af slagskader på svin er ikke steget

De officielle tal fra Fødevarestyrelsen viser et stabilt niveau, for kategorien »bidsår/slagskader« på svin, på godt én procent gennem de seneste tre år.  

Medier og politikere er ude med riven efter svineproducenter på baggrund af en opgørelse, der antyder, at antallet af slagskader på svin skulle være steget.

Men tallet for kategorien af såkaldte »bidsår/slagskader» er ikke steget. Det viser tal fra den offentlige veterinærkontrol under Fødevarestyrelsen, oplyser Erik Bisgaard Madsen, direktør for Fødevaresikkerhed og Veterinære forhold, Landbrug & Fødevarer til Effektivt Landbrug.

Han ønsker at tilføje, at uanset at myndighederne ikke registrerer en stigning, skal der ikke herske tvivl om at slagmærker er uacceptable.

- Det er ikke i orden at slå dyrene, siger han.

Uforklarlig uoverensstemmelse
Ifølge en opgørelse som dyrlæger ved Fødevareregion Syds kontrolafdeling i Vejle og Institut for Veterinær Sygdomspatologi ved KU-LIFE kunne det ellers se ud som om der kunne være en tendens til, at antallet af slagskader på svin er steget i perioden 2005-2008.

Men ifølge direktør Erik Bisgaard Madsen er det altså ikke tilfældet, når man ser på de officielle tal fra Fødevarestyrelsen, som registrer slagskader på svin ved slagtning. Tallet for kategorien »bidsår/slagskader« ligger lidt over én procent af alle slagtninger, og der har det ligget stabilt de seneste tre år, oplyser Erik Bisgaard Madsen.

Hvorfor man hos dyrlægerne ved Fødevareregion Syds kontrolafdeling i Vejle og Institut for Veterinær Sygdomspatologi ved KU-LIFE har en anden opfattelse, har han ikke noget svar på.

- Det skyldes måske en øget fokus på problemet, og derved flere registreringer, men vi ved det ikke. Det er bare min hypotese, siger han.

Læs også