En heldig kartoffel

KARTOFLER: Peder Ilum avler hvert år 1800 tons af Danmarks nationalrodfrugt på Løkkegårds herregårdsjord i Sallinge.

Peder Ilum er kartoffelavler på Løkkegård i Kirkegyden nummer 19 i Sallinge på Midtfyn. Men han er også, lyder det fra ham selv, en heldig kartoffel.

Kartofler - Danmarks nationalrodfrugt - er nemlig ikke kun noget, man spiser. Det er også noget, man siger. For eksempel en varm kartoffel, hyppe sine kartofler og altså en heldig kartoffel.

Og skal man tro Dansk Sprognævn, er en heldig kartoffel den kartoffel-talemåde, der kan spores længst tilbage i tiden - helt tilbage til de danske sørøvere i midten af 1800-tallet.

Talemåden en heldig kartoffel betyder, at en person er yderst heldig, og det menes, at den stammer fra en gammel sømandsleg »lade kartoffelen gå«, hvor en lille genstand - typisk en kartoffel - gik fra mand til mand i en rundkreds, mens en person i midten forsøgte at få fat i den. Og mislykkedes forsøget, sagde man, at den var en heldig kartoffel.

I nyere tid er skolernes efterårsferie blevet kaldt kartoffelferie, da børn blev sendt i marken for at samle kartofler, og senest i 1986 vedtog Folketinget en såkaldt kartoffelkur for at dæmpe privatforbruget.

Men det er en helt anden historie.

Glad og tilfreds avler
Når Peder Ilum kalder sig selv en heldig kartoffel, har det hverken noget med ferie eller forbrug at gøre.

- Jeg er en tilfreds og positiv avler, der trives utrolig godt med min geschæft, og som virkelig brænder for det, jeg nu engang har valgt at bruge mit liv på. Naturligvis er kartoffelavl på Løkkegård en forretning, men for mig er det altså lige så meget en hobby, lyder det fra en munter Peder Ilum, der på sin hjemmeside skriver, at Løkkegård siden 1852 har været familiedrevet.

- Men lad mig bare tilstå, at det kun er næsten sandt. Det er rigtigt, at Løkkegård siden den i 1852 som udflyttergård skiftede adresse fra Sallinge til det sted, hvor den i dag ligger, i flere generationer har været familiedrevet. Men familien Ilum kom altså først til i 1952 - tre år før jeg blev født - da min far, Eigil Ilum, købte gården. Og dermed er jeg i det familie-foretagende anden generation, fortæller Peter Ilum, der i 1982 overtog halvdelen og tre år siden hele Løkkegård.

- Men med til min historie hører også, at jeg efter en landmandsuddannelse allerede i 1978 forpagtede en ejendom i sognet og begyndte at avle kartofler, siger den midtfynske kartoffelavler, der beskæftiger tre fastansatte medarbejdere plus løs arbejdskraft efter behov.

60 hektar med kartofler
Peter Ilum avler hvert år 1800 tons kartofler i to tidlige og fem sene sorter på 60 hektar. Men udover de 70 hektar, der rettelig hører til Løkkegård, har han forpagtet yderligere 40 hektar.

- 110 hektar lyder måske af meget, når der kun bliver avlet kartofler på 60 hektar. Men da jeg af hensyn til kvaliteten kun har kartofler i den samme jord hvert femte år, skal der altså et stort areal til for at opfylde behovet for et sundt sædeskifte, siger Peder Ilum, der har planteavl på de resterende 50 hektar.

Og han har ingen problemer med at få afsat sine mange kartofler.

- 300 tons leveres til en producent af chips, andre 800 tons som råvare til Tåsinge Grønt, der skræller, pakker og sælger færdige produkter, mens de resterende 700 tons afsættes som konsum-produkter gennem GASA Odense Frugt og Grønt, siger Peter Ilum, der blandt andet hvert år i perioden fra 1. maj til 1. august hver dag leverer - som han udtrykker det - morgenfriske og nyopgravede nye kartofler - til det fynske salgsselskab.

- Vi høster i den periode i seks af ugens syv dage hver morgen fra klokken cirka fem, og det er ikke for meget sagt, at de friskopgravede nye kartofler er en virkelig succes, lyder det fra kartoffelavleren fra Sallinge, der ikke har meget til overs for nye kartofler avlet i væksthuse.

- Den slags kartofler har - efter min mening - overhovedet ingen smag, siger Peter Ilum, der i øvrigt ikke mener, grøntsager skal dyrkes i væksthuse.

Gamle principper
Det er ikke kun mens spirede kartofler puttes i jorden for at formere sig og vokse sig spiseklare, Peder Ilum hæger om begrebet kvalitet. Det gælder også, når de er gravet op og midlertidigt skal lægges på »lager«.

- På Løkkegård arbejder vi efter gamle principper. Det betyder blandt andet, at kartofler ikke kommer i kølerum, men bliver på markens jord, når de er gravet op. Derefter dækker vi dem til med halm og plastic, som gør, at de får masser af luft og bevarer deres gode kvalitet, siger Peder Ilum, der også håndhæver ædle principper, når det drejer sig om kunde-relationer.

- For mig er det vigtigt at være præcis, overholde aftaler, og i øvrigt altid opføre mig pænt overfor kunder. Så enkelt er det på Løkkegård.

Herregårds-kartofler
Audiensen en klam og blæsende novemberdag er forbi. Men inden et farvel og tak er der tid til at spørge, hvordan Peder Ilum kan afsætte sine produkter som kartofler fra herregårdsjord.

- Svaret er enkelt og ligetil, da en stor del af den jord, jeg har forpagtet, hører til herregården Brobygård. Så der er bestemt ikke tale om falsk varebetegnelse, lyder det storsmilende fra den midtfynske kartoffelavler.

Læs også