DC-bestyrelsesmedlemmer eksporterer fortsat svin

Grise fra bestyrelsesmedlemmer i Danish Crown havner stadig i udlandet.

Halvdelen af de otte svineproducenter i Danish Crowns bestyrelse har sendt svin til et eller flere eksportcentre siden 1. juni i år. Det fremgår af det Centrale Husdyrbrugsregister, hvoraf det dog ikke fremgår, om der er tale om søer, slagtesvin eller smågrise.

I Det Centrale Husdyrbrugsregister, www.glr-chr.dk, har alle ved selvsyn mulighed for at se tallene for de konkrete leverancer, som fremgår af tabellen her på siden.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer, der eksporterer levende svin, er status quo i forhold til en lignende opgørelse, som Effektivt Landbrug tidligere har foretaget for perioden 1. juni 2008 til 1. juni i år. Et enkelt medlem har ikke eksporteret siden, mens et andet bestyrelsesmedlem er kommet til i mellemtiden.

Tilfreds med reglerne
Formanden for Danish Crown, Niels Mikkelsen, Hjerm, har tidligere understreget her i Effektivt Landbrug, at han ikke ser nogen grund til at ændre regler eller praksis i forbindelse med, at grise fra bestyrelsesmedlemmer i koncernen ender i udlandet frem for slagtegangen på et Danish Crown-slagteri.

Argumentet er, at de eksporterede slagtesvin fra DC-bestyrelsesmedlemmerne afregnes i forhold til Danish Crown. Desuden kan bestyrelsesmedlemmer - ligesom andre andelshavere - af og til få en slat smågrise tilovers, som i sidstnævntes tilfælde så går til puljen eller SPF – hvorefter de i nogle tilfælde eksporteres.

Der er mulighed for på forhånd at bede SPF om kun at omsætte svinene inden for landets grænser, men det er op til bestyrelsesmedlemmerne selv, om de vil benytte sig af denne mulighed, mener Niels Mikkelsen.

- Jeg påtager mig normalt ikke at rådgive bestyrelsesmedlemmerne om deres drift – den klarer de bedre selv.

- Vi i Danish Crown har ikke regler for, hvordan den enkelte producent skal agere på områder, der ikke vedrører os. Og vi har aldrig drøftet at lave specifikke regler på det her område, udtalte Danish Crown-formanden til Effektivt Landbrug i foråret.

Stigende eksport
Generelt er eksporten af levende danske svin steget markant de seneste år. Alene for smågrisenes vedkommende var eksporten i 2008 knap 5,3 millioner smågrise, og eksporten forventes i 2009 at komme op over 6 millioner, hvilket er næsten en fjerdedel af den samlede danske produktion af smågrise.

Dertil kommer eksporten af slagtesvin og søer, som også har været stigende. Ifølge Danmarks Statistik har eksporten af slagtesvin ligget på omkring 8-900.000 stk. de seneste par år mod omkring en halv million i 2005-2006.

Læs også