70 øre i restbetaling til slagtesvineproducenterne

Danish Crown er på rette vej, lyder det fra slagterigiganten efter de i går præsenterede regnskabet for 2008/2009.

Med offentliggørelsen af Danish Crowns regnskab for 2008/2009 i går, blev det samtidig også tid til at offentliggøre dette års restbetaling til andelshaverne.

Årets resultat betyder, at restbetalingen i år er på 70 øre til slagtesvineproducenter mod 60 øre sidste år. Restbetalingen til soproducenter er på 65 øre ligesom sidste år. Kreaturrestbetalingen, som allerede blev offentliggjort i tirsdags, er på 75 øre mod 70 øre sidste år.

At der er blevet plads til at hæve restbetalingen til slagtesvineproducenterne i forhold til sidste år skyldes ikke mindst, man har formået at lave et resultat, som adm. direktør Kjeld Johannesen betragter som fornuftigt.

Overskud på 1 milliard
Trods en tilbagegang i omsætning 2,2 milliarder kroner i forhold til sidste år, så har Danish Crown i år et overskud på 1,02 milliarder kroner mod sidste års 997 millioner kroner.

- Det er den strategiske tilgang, der viser sit værd efter et år med mange udfordringer. Vi har arbejdet målrettet og ambitiøst med at sikre konkurrenceevnen, og ved regnskabsårets udgang kan vi dokumentere, at indsatsen virker, siger Kjeld Johannesen.

Danish Crowns omsætning har i året været 44.765 millioner kroner mod 46.972 millioner kroner sidste år.

Bedst i udlandet
Det er i de udenlandske produktioner og i forædlingssektoren, de meget positive resultater er hentet i år. Også oksekødsdivisionens satsning i Husum, DAT-Schaubs internationale aktiviteter og svinekødsdivisionens udenlandske fabrikker er en del af den internationalisering, der giver en bedre restbetaling til selskabets ejere i år.

- Vi er glade for at kunne konstatere, at på de markeder, hvor vi opererer på lige vilkår med andre selskaber, har vi en markant konkurrencekraft, siger Kjeld Johannesen.

Reduktioner
Samtidig er der igennem året blevet arbejdet intenst med de høje omkostninger i Danmark i Danish Crowns berømte ni-punktsplan, DC Future.

- I forbindelse med DC Future har vi iværksat massive omkostningsreduktioner, for det er i Danmark, omkostningerne udgør en barriere. Vi har i år afholdt store omkostninger forbundet med at tilpasse kapaciteten til en lavere slagtesvineproduktion i Danmark, og det kan mærkes, siger Kjeld Johannesen.

Nedgangen i omsætningen forklarer med, at primært skyldes faldet i valutaer som engelske pund, svenske kroner og polske zloty, og sekundært faldet i slagtninger i Danmark.

- Men forædlingsselskaberne leverer gode resultater. Danske Tulip Food Company er helt tilbage på sporet, og Tulip Ltd. i England leverer i år rekordresultat, siger Kjeld Johannesen, som påpeger, at man i Danish Crown ikke er blinde for, at markedet fortsat er påvirket af et lavere kødforbrug, og det påvirker prisen.

 

Læs også