Verdens største på Mors

INDVIELSE: En mobil dekanter-enhed med en kapacitet på 100 kubikmeter i timen er indviet af Morsø Bioenergi.

Verdens største mobile dekanter-anlæg, der separerer den tynde del af gyllen fra den faste, er blevet indviet på Mors. Separationsanlægget kan klare mellem 100 og 130 kubikmeter gylle i timen afhængig af tørstofmængden. Selve dekanteren er leveret af GEA Westfalia Separator A/S i Skanderborg. Den er bygget op på en lastbil, så alt er med fra gylleomrører og dekanter til afgangssnegl. Den del er klaret af AP-Gyllevogn på Mors og ejeren er Morsø Bioenergi.

- Vi sparer en masse transport. Med 10 procent af gyllens ton kan vi nu hente 90 procent af gassen i tørstofdelen - og samtidig kan vi landmænd gøde op til 168 kilo N i gylle af den flydende del, siger en glad bestyrelsesformand for Morsø Biogas og selv svinelandmand Anders Bovbjerg, Mors.

Han tilføjer, at separationen samtidig tager omkring 25 procent af dyreenhederne fra de enkelte ejendomme. Og det har haft stor betydning for beslutningen på en husdyrtæt egn som Mors.

De 70 andelshavere kommer hovedsageligt fra Mors, men enkelte kommer fra Thy og Salling. De, der bor nærmest ved Morsø Biogas, der ligger i Redsted på Sydmors, skal levere hele gyllen. De fjernere boende får gyllen separeret på gården. Det giver den bedste konsistens i den gylle, der skal afgasses. Morsø Biogas er det eneste anlæg, der ikke skal have tilsat andre elementer som for eksempel slagteriaffald for at kunne fungere. Det skyldes den mobile separation.

Den mobile separationsenhed kan nu udlejes i det omfang, Morsø Bioenergi ikke skal anvende den selv. Og firmaerne bag enheden regner med eksportmuligheder.

- Her på Mors har vi kunnet samarbejde og alle, også kommunen, har taget medansvar, derfor står vi, hvor vi er i dag, sagde de medvirkende samstemmende, da de indviede den mobile dekanter-enhed.

GEA Westfalia Separator i Skanderborg og AP-Gyllevogn på Mors har opbygget verdens største mobile decanter på en lastbil.

Lastbilen, der er 16 meter lang, 2,50 meter bred og har en totalvægt på 47 ton, opfylder kravet til kørsel på vej. Det tager blot en halv time at klargøre den på stedet og en halv time at pakke den sammen igen. Og så arbejder den hurtigt.

- Hvor vi før var tre til fire dage om at få fortankens gylle separeret ved hjælp af kemikalier og tømt, tager det nu kun en dag. Og så er det meget nemmere, og vi er fri for kemikalierne, understreger Niels Riis, Nykøbing Mors, bestyrelsesmedlem i Morsø Bioenergi og vært den dag den mobile separatorenhed blev indviet.

- Det her er fantastisk spændende, og det er et pænt arbejde, der udføres, siger landmanden og nikker op mod containeren, der hvor fiberfraktionen kommer i.

Det er en meget ensartet masse. Niels Riis producerer 15.000 svin fra 7 til 100 kilo, så han kan godt se fordelene ved separationen og muligheden for at fuldgødske med egen gylle. Fosfordelen er jo hovedsageligt i den fiberfraktion, der køres væk.

Landmanden betaler 950 kroner pr. dyreenhed, der fjernes, og har allerede investeret 1100 kroner pr. dyreenhed i ansvarlig kapital. Men så fjernes også omkring 25 procent af dyreenhederne fra landbruget.

Gerne tyske priser
Også Morsø Bioenergi ser fordelene.

- Dekanteren er en mægtig fordel. Vi kan tage mellem 340 og 360 ton gylle og 110 til 115 ton fibre ind i løbet af ugens fem dage, og så kan vi køre weekenden over uden indtag, fortæller Per Bisgård Sørensen, der er driftsleder på Morsø Biogas.

Der skal tages gylle ind for at få den rigtige konsistens. Morsø Biogas bliver det første anlæg, der kører på ren gylle og fiberfraktion. Langt de fleste andre steder bruges for eksempel slagteriaffald for at få gang i processen. Indtil nu har man på Mors brugt rugmel og andet. Men nu kan man klare sig med det rigtige blandingsforhold mellem gylle og fiberfraktion.

Men der er et økonomisk men. Beslutningen om at bygge Morsø Bioenergi ligger flere år tilbage. I dag ser det økonomiske regnestykke anderledes ud.

- Med prisen på 76 øre pr. kilowatt kan det ikke lade sig gøre at forrente nybyggeri, siger Anders Bovbjerg og henviser til, at man i Tyskland får det dobbelte nemlig 1 krone og 40 øre.

Fremtidens anlæg
Martin Rishøj fra GEA understreger fremtidsperspektiverne i anlægget.

- Det er den billigste måde at bortskaffe CO2 på. Mens det koster 40 kroner pr. ton at bortskaffe CO2 her, koster den samme mængde bortskaffelse af CO2 med vindmølleenergi 400 kroner, siger han.

En tredjedel af al gyllen på Mors køres nu til biogasanlægget.

Kravet til dekanteren har været, at den kan tage både svinegylle, kvæggylle og minkgylle. Gyllen separeres i en centrifuge med en styrke på 4000 G.

- Og den separerer alle former for gylle, selvom de tre former for gylle har meget forskellig konsistens, siger Martin Rishøj.

Hurtig opbygning
AP-gyllevogn har stået for at få anlægget på lastbilen. Og det var en stor opgave at få et sådant anlæg gjort mobilt, så det samtidig holdt sig indenfor lovens krav, når man skal færdes på vejen.

- Det er blevet pakket godt sammen, siger Lars Hvalsø fra AP-Gyllevogn lunt.

Opgaven er udført hurtigt. Den 22. juli faldt ordren, og den 16. oktober stod bilen færdig, og den har kørt siden.

- Det har været utrolig spændende, siger Lars Hvalsø, og sammen med GEA håber han på eksport af verdens største mobile dekanter.

Læs også