De fynske ildsjæle skal få landsbyerne til at blomstre

NY KOMITÉ: Brejninge på Ærø bliver Danmarks første »Blomstrende Landsby« - efterfulgt i 2010 af godt 100 landsbyer. En national komité er dannet med den tidligere formand for Folketinget Christian Mejdahl i spidsen.

Den nationale komité for organisationen »Blomstrende Landsby« har holdt sit første møde. Mødet fandt sted i Ringe hos Centrovice, hvor man under ledelse af Folketingets tidligere formand Christian Mejdahl godkendte den hidtidigere arbejdsgruppes planer for etablering af organisationen.

Christian Mejdahl er den nationale komités første formand, og ved mødet i Ringe forestod han flaghejsningen af det overvejende grønne flag på Centrovices flagstang i Ringe. Flaget skal fremover markere, at her er en »blomstrende landsby«.

Ærø først
- Jeg håber, at rigtig mange flag vil komme til at vaje over de danske landsbyer, sagde Christian Mejdahl.

- Vi har aftale med Ærø Kommune om, at landsbyerne på øen kan komme med i kredsen af blomstrende landsbyer. Arbejdsgruppen har holdt møde med både kommunen og med ildsjælene i Brejninge. Det er aftalt, at Brejninge i maj 2010 bliver den første landsby, der viser flaget. Vi regner med at kunne markere dagen med deltagelse af blandt andre indenrigsminister Karen Ellemann.

- I tiden indtil da vil vi fortsætte med at orientere om projektet, fortalte Christian Mejdahl videre. Vi har allerede aftaler med en række fynske kommuner og med en kreds af landsbyer, som er interesserede i at høre mere om, hvad det indebærer at blive en blomstrende landsby.

Kongelig protektor
Den nye komité har kontakt til Prinsesse Marie på Schackenborg i Møgeltønder med henblik på at få hende som protektor.

- Den mulighed står åben, har hoffet meddelt mig. Man vil først gerne se, at projektet viser sin bæredygtighed og får lokal opbakning, siger idémand og ophavsmand til projektet, Leif Hansgaard, Langeskov. Han er tidligere borgmester i Hinnerup Kommune, journalist og nu freelance-skribent for Landbrug FYN.

- Prinsesse Marie har stillet os i udsigt at deltage i et af de arrangementer, som skal markere for eksempel en kreds af landsbyer i en kommunes deltagelse i den første fase af introduktionen af Blomstrende Landsby-projektet.

Det er Landdistrikternes Fællesråd, der står bag den nye organisation. Fællesrådet, som har kontor i Vejen, skal på vegne af den nye organisation inspirere og rådgive kommuner og landsbyer over hele landet.

Europæisk forbillede
For et år siden forelagde Leif Hansgaard sin idé for Landdistrikternes Fællesråd.

- Fællesrådets direktør Carsten Blomberg-Hansen var meget positiv over for mit oplæg, og rådet fik sat skub i udviklingen af projektet. Man fik hurtigt samlet en kreds af organisationer og enkeltpersoner, som kan sikre dets fremdrift og udbredelse.

- I en række europæiske lande har man indført »blomstrende landsbyer«, siger Leif Hansgaard. Tanken er, at vi også herhjemme giver en tilsvarende mulighed for at synliggøre velfungerende landsbysamfund. Der findes en europæisk sammenslutning af blomstrende landsbyer med blandt andre Frankrig, Holland og Tyskland.

- Besynderligt nok har vi ikke et sådant fælles projekt for landsbyerne i Danmark. Den store interesse for at markere landsbyerne i udlandet kan vi nyde fordel af, hvis får en stor tilslutning af landsbyer, der ønsker at markere sig som »Blomstrende Landsby«.

Alle kan være med
Sekretariatet i Vejen er nu i gang med at kontakte kommuner og danne regionale komiteer til støtte og gennemførelse af projektet.

- Alle landsbyer kan være med, siger Carsten Blomberg-Hansen, Man skal blot tilslutte sig en målsætning om udvikling. Vi har sat ord på et udviklingsprogram med fem niveauer, der skal inspirere beboerne til at udvikle deres landsby indadtil og udadtil.

- Vi regner med, at omkring 100 bliver optaget i 2010, og håber på at ende på omkring 2000 »blomstrende landsbyer«, hvilket svarer til cirka halvdelen af landsbyerne i Danmark, siger Carsten Blomberg-Hansen.

Han understreger, at man ikke opererer med et fast indbyggertal i en landsby. Man tæller også de af områdets beboere med, som bor uden for landsbyen, men som føler tilknytning til den nærliggende landsby, hvor de naturligt hører med i det sociale og kulturelle fællesskab.

Læs også