Brørup slagteri snart klar til UK-grise

UK-kontrollen aflægger sit sidste besøg i november og så regner Brørup slagteri med at være klar til UK-produktion fra årsskiftet.

- Papirerne er ikke på plads endnu. Baltic Control - som står for UK-godkendelsen - aflægger sit sidste besøg i november, og så forventer vi at godkendelsen som UK-leverandør vil være klar til årsskiftet, oplyser Gert Kjeldsen, direktør for Brørup Slagteri.

- Herefter vil svineproducenterne få besøg en gang årligt lige som andre UK-producenter, mens slagteriet må regne med uanmeldte besøg, oplyser direktøren.

Længe savnet godkendelse
Jeppe Bloch Nielsen, Vigård ved Vejen er en af de leverandører hos Brørup Slagteri, der ser frem til, at UK-godkendelsen kommer endeligt i stand.

- Min far har haft løsgående søer siden 1985, og jeg kan ikke forestille mig noget andet, siger Jeppe Bloch Nielsen, der længe har presset på for at få Brørup Slagteri godkendt til UK-produktion.

Hvor stor UK-produktionen hos Brørup slagteri bliver, kan Gert Kjeldsen ikke oplyse om.

- Det er hønen og ægget om igen. Vi må se tiden an og se, hvor stor produktionen bliver, siger han.

Slagteriet Brørup var tidligere ejet af syd og sønderjyske slagtemestre, men blev i 2005 overtaget af det tyske slagteriselskab Tönnies Fleisch. Fra en produktion på 4.000 grise ugentligt, steg antallet af slagtninger i efteråret 2007 til 6.000 ugentligt. Herefter fulgte miljøgodkendelse til slagtning af 13.000 grise ugentligt, og senest i foråret blev slagteriet miljøgodkendt til slagtning af 19.000 grise om ugen.

Med en kort vej fra leverandør til slagteri, en konkurrencedygtig pris og en fleksibel indstilling fra slagteriets side, er det lille slagteri blevet et populært alternativ til de danske andelsslagterier, oplyser direktøren.

- Trods udvidelsen af produktionen, har vi stadig leverandører stående på venteliste, fortæller Gert Kjeldsen, der dog ikke vil oplyse, om man har planer om at udvide produktionen yderligere. Det vil tiden vise, siger han.

Konkurrencedygtig afregning
Når slagteriet er blevet et så populært alternativ hos danske svineproducenter, så skyldes det formentlig især slagteriets afregning, der er baseret på noteringen hos Danish Crown plus 10 øre, mens efterbetalingen er den samme.

- Desuden kører vi efter Danish Crowns »gamle ordning«, der er baseret på tillæg frem for fradrag, og så får man ikke fradrag for de første 10 procents afvigelse i slagtevægten, fortæller direktøren.

Han oplyser, at slagteriets leverandører ikke er tvungne til at levere hele deres produktion til slagteriet.

- Vi bliver enige om størrelsen af leverancerne, som begge parter binder sig for et år ad gangen, og så må de i øvrigt selv bestemme, hvor meget af produktionen de leverer hertil, forklarer han.

Læs også