Politikerne lyttede: Lempeligere gødskningslov på vej

Behersket tilfredshed fra Dansk Planteproduktion på nyheden om, at en mere lempelig gødskningslov er på vej.

Formanden for Dansk Planteproduktion, Torben Hansen, er tilfreds med, at politikerne har lyttet til landbruget, og at det nu ser ud til, at landmandsfamilier ikke vil blive ramt så hårdt, at det risikerer at drive dem fra hus og hjem - som det fremgår af artiklen på forsiden af dagens avis.

- Men forudsætningen for min tilfredshed er, at landmændene får mulighed for at skabe nogle individuelle løsninger, alt efter hvilke vandoplande der er tale om. Det kan være piledyrkning, vådområder, minirenseanlæg eller andet. Landmændene skal have frihed til selv at vælge hvilke metoder, der er bedst til at begrænse kvælstoftabet på markerne, og de skal kompenseres, hvis den løsning, der har den største og mest målrettede miljøeffekt, rammer dem økonomisk, siger Torben Hansen.

Rentabilitet
Torben Hansen ser også gerne, at folketingspolitikerne ikke lader sig nøje med at putte plaster på de økonomiske sår, som Grøn Vækst skaber, men også fokuserer på erhvervets vækst.

- Vi har fortsat svært ved at se, hvor vækstdelen i Grøn Vækst-planen er henne. Der ligger et stort arbejde foran os med at prøve at påvirke planen, så den ikke blot består af restriktioner og afgifter, men også skaber reel vækst, siger Torben Hansen.

Han vurderer, gødskningsloven kun er første del af en række Grøn Vækst-tiltag, der vil ramme erhvervet på konkurrenceevnen.

- Vi er ikke tilfredse før den dag, vi kender de fulde konsekvenser af Grøn Vækst, og vi kan se, at vi fortsat har mulighed for at stå med en rentabel landbrugsproduktion, siger Torben Hansen.

Glædeligt
Svineproducenten Kaj Rasmussen, Ørslev ved Ringsted, som var i fare for at tabe 300.000 kroner årligt, hvis regeringens forslag var blevet vedtaget uændret, siger om den nye udvikling:

- Det er da glædeligt, hvis det nu i stedet bliver muligt at lave andre tiltag på ejendommen, som måske kunne give den samme effekt, men som ikke rammer en så voldsomt. Men jeg er spændt på at se, præcis hvilken aftale, politikerne strikker sammen, så jeg kan danne mig en færdig mening om det, siger Kaj Rasmussen til Effektivt Landbrug.

Læs også