Problem-landmænd peges ud

Kvægbrugskonsulenter opfordres til at kontakte de landmænd, som har en meget høj dødelighed i deres besætning.

Alle kvægbrugere får i den kommende tid sendt en oversigt over besætningens dødelighed med posten. Afsenderen er Dansk Kvæg, der håber, at oversigten vil inspirere kvægbrugeren til at sætte mål for dødeligheden i sin egen besætning, når han ser, hvordan besætningens dødelighed ligger i forhold til gennemsnittet.

I et tilhørende brev forklarer Peder Philipp og Gitte Grønbæk, henholdsvis formand og direktør for Dansk Kvæg, at der fortsat er for mange køer og kalve, der dør eller aflives i de danske besætninger.

- Det er vigtigt (at nedbringe dødeligheden, red.), både for dyrenes trivsel og for erhvervets troværdighed, og sidst, men ikke mindst, for din økonomi, lyder det i brevet.

Kontakt
Kodødeligheden ligger fortsat på seks procent, og derfor opfordrer Peder Philipp og Gitte Grønbæk kvægbrugerne til at sætte fokus på pasning og fodring af køerne, især i overgang fra malkende ko til goldko og omvendt, samt under kælvningen. Et sådant fokus kan være med til at nedbringe dødeligheden fra 14 til 5 procent, viser et eksempel fra praksis.

Af brevet fremgår det også, at kvægbrugerens dyrlæge og kvægrådgiver vil modtage direkte besked, hvis kvægbrugeren ligger blandt de fem procent med den højeste dødelighed. Desuden vil de allerede i næste uge få tilsendt navnene på de landmænd, som ligger blandt de fem procent med den højeste dødelighed.

- I opfordres til at tage kontakt til disse landmænd, for at få gang i en proces med det mål at få sænket dødeligheden, fremgår det af en meddelelse fra Landscentret.

Kurven knækket
På kalvesiden tyder det på, at kurven for dødelighed er knækket, idet dødeligheden for kalve 1-180 dage gamle er faldet med 17 procent i perioden fra 2006 til 2008. Og de foreløbige tal for 2009 viser et fald på 20 procent i forhold til 2006. De dødfødte kalve halter - om man så må sige - bagefter i statistikken.

Læs også