Trykskader skærer i udbyttet i mindst tre år

HÅRD KØRSEL: Chresten Jørgensens jord lider skade i årevis på grund af de seismiske undersøgelser, som lige nu forgår i Sønderjylland. 

Svineproducent Chresten Jørgensen havde netop høstet og sået, da et kraftigt regnvejr over en nat sendte 60 millimeter regn ned i hans ejede og lejede 130 hektar afgrødejord ved Varnæshoved nær Aabenraa.

Alligevel kørte fire tonstunge, såkaldte månevogne ud på markerne dagen efter for at foretage seismiske undersøgelser. Undersøgelserne foregår ved, at vognene for hver 25. meter, de kører, gør ophold for at presse vibrationsplader ned i jorden og skabe kraftige rystelser. Månevognene er ved at være færdige i Chresten Jørgensens område, men de er fortsat i fuld gang i Sønderjylland. Formålet er at opklare, om der er sandsynlighed for oliefund i området mellem Aabenraa, Gråsten, Sønderborg og Ballebro.   

Tilbage på Chresten Jørgensens marker var det ikke noget kønt syn, der mødte Chresten Jørgensen, da han efterfølgende besigtigede månevognenes skader. Deres kørespor var en del mere dominerende end dem, som almindelige landbrugsmaskiner laver. De var bredere og væsentlig dybere - nogle steder op til en halv meter nede i jorden.

- Det her kommer til at koste udbytte. Hvor store skaderne på jorden er, ved jeg endnu ikke, men vognene har forårsaget tryk- og strukturskader, som vil tage mellem tre og fem år at udbedre igen, siger Chresten Jørgensen, som er overrasket over, at de seismiske undersøgelser har lavet så meget ravage.

- I forbindelse med den kraftige regn kunne man for eksempel have ventet blot en uge, og så havde skaderne været knap så store, eftersom regnen til den tid ville være forsvundet, tilføjer han.

Erstatningssager på vej
Chresten Jørgensen har sammen med godt 400 andre jordbrugere i Sønderjylland på forhånd sagt ja til, at deres arealer må inddrages i undersøgelserne, som både den danske og polske stat er involveret i. Med til at overvåge projektet er også landboforeningen LandboSyd, som efter de seismiske undersøgelser skal hjælpe de berørte landmænd med at føre erstatningssager.

- Erstatningernes størrelser vil variere meget, men vi regner med, at det stort set er alle, der har haft månevognene inde på deres marker, som skal have erstatning, siger chefkonsulent i Landbo Syd Planteavl, Helge Lorenzen.

 

Læs også