Smertelindring hjælper ikke på smerter ved kastration

Der er ikke dokumentation for, at de præparater der skal bruges ved kastration, i virkeligheden giver nogen smertelindring af betydning, oplyser ekspert.

De smertestillende præparater der er godkendt til svin, er godkendt af myndighederne til brug ved ganske bestemte lidelser, som der er fundet en dokumenteret effekt på, så når de samme smertestillende præparater pludselig kræves brugt til smertelindring ved kastration, så er det helt uden dokumentation. Det oplyser professor i farmakologi til Effektivt Landbrug.

Ifølge Danmarks ubestridte ekspert nummer ét på området, professor i farmakologi Christian Friis, KU-LIFE, så er det nemlig helt andre midler, der skal til, hvis man ønsker at smertelindre grisene ved kastration.

- Man kan ikke bruge non-steroide præparater mod den type smerte, som svarer til at give en hovedpinetablet, forklarer professoren, der pointerer, at der skal helt andre midler til, for at opnå en reel smertelindrende effekt.

- Det skal være opioider - det vil sige morfinlignende stoffer - i kombination med et beroligende middel og en lille klat, af de non-steroide præparater, man bruger i dag, oplyser han til Effektivt Landbrug.

NSAID er ikke godt nok
Når man i dansk landbrug alligevel har valgt at indgå en frivillig ordning om smertelindring ved kastration, ved hjælp af de midler, der i dag er godkendt til brug hos svin, så var argumentet, at det tyske marked krævede det, og fordi tyskerne har valgt at gøre det på den måde. Men ifølge Christian Friis, giver man altså ikke grisene en reel smertelindring.

- Ved kastration formodes det at smerten både kommer fra såret i pungen og den overskårne sædstreng. Smertebanerne fra pung og sædstreng er forskellige, såkaldte somatiske og viscerale smerter, forklarer Christian Friis.

- NSAID-præparaterne som Flunixin og Meloxicam, der bruges som smertelindring ved kastration i dag, virker imidlertid kun perifert ved somatisk smerte, oplyser han.

Ingen af præparaterne, der i dag bruges i forbindelse med kastration af svin, er direkte godkendt til det. Det fremgår af præparaternes produktresuméer.

Læs også