Hugger flis af rødderne

BIOMASSE: EHJ Entreprenør, Hadsten, kan med en nyudviklet maskine hugge flis af trærødder og af træ fra have- og parkaffald.

Cirka ti procent af et træ er rødder. Det er kendt, at man på forbrændingsanlæg har fyret med trærødder, men indtil nu har man ikke kunnet omdanne rødderne til flis.

Det har Esben Hegelund Jørgensen, EHJ Entreprenør i Hadsten, nu lavet om på. Han har fået specialbygget en rodknuser, der neddeler, knuser og sorterer sand, sten og grus fra rødderne i én arbejdsgang, og derefter kan det grove materiale hugges til flis i en hurtiggående flishugger.

- På den måde undgår vi ressourcespild. Tidligere blev rødderne skubbet sammen et sted og brændt af der, fortæller entreprenøren.

Grundmaskinen, der drives af en 550 hestekræfters Caterpillar-motor, er fra det østrigske firma Comptech, og Esben Hegelund Jørgensen har været med til at bestemme hans egen maskines helt specielle set-up og løsninger.

Rodknuseren kan tage stød på op til en meter i diameter.

Forretningshemmelighed
Maskinen er den eneste af sin slags i landet, og hvordan den neddeler, knuser og sorterer er derfor en forretningshemmelighed, han ikke vil ud med.

- Der var mange, der grinede af os i starten, men nu har vi aftaler og afsætning på plads, og i årene fremover kommer der konkurrence på markedet, fortæller Esben Hegelund Jørgensen, der også leverer til Dong Energy.

Energiselskabet har også, sammen med Skovdyrkerforeningen Vestjylland, været med i udviklingsarbejdet.

Specialmaskiner
Det er ikke kun selve rod-knuseren, der er lavet specielt til opgaven. Til at grave rødderne op med bruges der en 20 ton Fiat Hitachi gravemaskine med et specielt aggregat, der graver og klipper rødderne i stykker i en arbejdsgang.

Derefter køres rødderne sammen med en 220 hestekræfters John Deere udkørselsmaskine med et speciallad, der har dobbelt så stor kapacitet som gængse udkørselsmaskiner. Maskinen kører materialet til bilfast vej, hvor rodknuseren og flishuggeren tager over.

Billigere end rodfræsning
Målet med en rod-rydning er, at det skal være en nul-forretning for skovejeren. Det kræver, at der er mindst to til tre hektar, og at rødderne er mindst 25 centimeter i diameter. Desuden skal arealerne være regulære og af en vis jordtype.

Til gengæld får skovejeren fjernet alle rødder, så der er basis for at reolpløje og plante en ny kultur samt mulighed for udbringning af slam.

Og det er billigere end at rodfræse.

- Det koster mellem 15.000 og 25.000 kroner pr. hektar at rodfræse. Ved en rodrydning kan man spare op til 30 procent, vurderer Esben Hegelund Jørgensen.

Kommunen sparer penge
Det er ikke kun sten, grus og sand, som rod-knuseren kan sortere fra. Den kan også sortere andre plantedele end træ fra det have- og parkaffald, der anbringes på kommunernes renovationspladser.

- Det ofrer kommunerne hvert år mange penge på at bortskaffe, fortæller Esben Hegelund Jørgensen.

Det er endnu ikke tilladt i Danmark at fyre med flis fra have- og parkaffaldet, så det sælges til Sverige.

Flismarked i vækst
Flis har i flere år været et efterspurgt produkt til kraft- og varmeværker især efter Herning-værket blev lavet om fra at fyre med kul til at fyre med flis, og der er også åbnet et værk på Fyn.

- Efterspørgslen steg bare helt vildt, fortæller Esben Hegelund Jørgensen, der startede som selvstændig flis-entreprenør i 2000 med en baggrund i landbruget på blandt andet maskinstation.

I dag har han 11 mand ansat, og han vurderer, at virksomheden er en af de største i Danmark på flisområdet.

Og selvom den økonomiske afmatning har betydet svagt faldende priser på flis, så forventer han, at prisen stiger igen om et til to år.

- Vi ser meget lyst på fremtiden. Der kommer til at ske en stor udvikling på bio-markedet, vurderer han.

Læs også