Stor beslaglæggelse af ulovligt sprøjtemiddel

Kontrolbesøg afslører 7.680 liter Arelon på gård i det sydlige Jylland.

Plantedirektoratet har i forbindelse med et kontrolbesøg fundet 7.680 liter af det ulovlige sprøjtemiddel Arelon i det sydlige Jylland. Det store fund blev gjort dels på en landbrugsejendom og dels i et nærliggende skovområde, hvor to ud af i alt syv paller med Arelon stod tildækket.

Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Arelon, der er et ukrudtsmiddel, blev forbudt tilbage i 1999 på grund af indholdet af aktivstoffet Isoproturon, der anses for særdeles miljøfarligt, da det let udvaskes til grundvandet.

Midlet har været meget anvendt og er blevet brugt mod græsukrudt i vårbyg, vårhvede og vintersæd siden 1976. I de sidste år, før det blev forbudt, var godkendelsen begrænset til brug i vintersæd om efteråret.

Mængden af det ulovlige sprøjtemiddel ville, hvis det var blevet anvendt, kunne have behandlet et areal på cirka 3.000 hektar vintersæd.

Det store fund undersøges nu i samarbejde med relevante myndigheder af Plantedirektoratet.

Læs også