SAB og Danish Agro forener kræfterne

De to bestyrelser i SAB og Danish Agro er blevet enige om at forene kræfterne med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2009.

De seneste år har samlet set været en udfordring for grovvarevirksomheden SAB, og selskabet har derfor besluttet at fusionere med Danish Agro.

SAB's formand Kurt Landtved udtaler:

- I løbet af sommeren er det blevet klart, at de økonomiske udfordringer for SAB er større end kapitalberedskabet levner råderum til. Finanskrisen har skærpet fokus på visse nøgletal, og her kommer SAB som virksomhed i klemme grundet de senere års økonomiske resultater. Vi har i SAB analyseret mulighederne for en fortsat fremtid, og præsenterer her et stærkt samarbejde med Danish Agro i en strukturløsning, som vil komme dansk landbrug til gavn.

Væk med unødige omkostninger
Visionen er at sikre sammenholdet i DLA-gruppen, så der opretholdes en struktur med minimum to stærke andelsejede forsyningskanaler på det danske marked. Denne struktur skal være med til at sikre konkurrencen til gavn for danske landmænd samt løfte flest mulige unødvendige omkostninger af. Det nye selskab ønsker at være garant for en effektiv og rationel drift med fokus på værditilvækst for den enkelte landmand.

- I Danish Agro ser vi altid meget positivt på de muligheder, der åbner sig for en strukturløsning til gavn for dansk landbrug. SAB og Danish Agro vil sammen udgøre en særdeles stærk alliance, som i det samlede billede skal være med til at give et godt tilbud til de danske landmænd, siger Danish Agros formand, Jørgen H. Mikkelsen.

SAB overfører alle sine aktiviteter, aktiver og passiver med undtagelse af andelskapitalen til et nystiftet selskab, Danish Agro A/S. Samtidig hermed tilfører Danish Agro en betydelig kontant kapitaludvidelse i selskabet. SAB vil fremover ikke have andre aktiviteter end delejerskab af Danish Agro A/S.

Fortsat regional struktur
For at udnytte synergierne i det fremtidige samarbejde er det besluttet, at SAB's aktiviteter i Jylland og på Sjælland vil blive samkørt med Danish Agros organisation. På Fyn vil Danish Agros aktiviteter blive overført til det nye fællesselskab med SAB.

Der dannes regionale enheder, der skal styre dagligdagen med respekt for de geografiske og kulturelle forskelle, der måtte være.

Såvel SAB som Danish Agros bestyrelser har godkendt akkvisitionen, og den 24. september 2009 bliver SAB's medlemmer informeret på en ekstraordinær generalforsamling, ligesom medlemmerne i begge virksomheder har modtaget information pr. brev.

Læs også