Fynske bøgetræer sendes til Østen

EKSPORT: For øjeblikket skoves og eksporteres en hel del løvtræ til Indien og Kina til produktion af gulve og møbler.

Trods finanskrise og svingende priser på træ er der stadig aktivitet i de fynske skove. Hos Skovdyrkerforeningen Fyn, der udfører opgaver for et stort antal skovejere, melder man således om mange forespørgsler på råtræ.

Faktisk er der interesse helt fra Indien og Kina, her i disse tider, hvor fragtraterne er så lave.

- Disse her kævler skal for eksempel til Indien til gulvtræsproduktion. Der eksporteres også træ til Kina - til produktion af gulve og møbler, fortæller Peder Dammand, stående midt i nordfynsk skov med 130-140 år gamle bøgetræer.

- Vi sælger kævlerne til en dansk eksportør, som står for udskibningen. De sendes i 40 fods containere, der hver rummer ca. 25 m³. For øjeblikket er det hovedsageligt bøg og ask, der eksporteres.

- Her i Danmark ligger gulvproduktionen lavt for tiden. Og i det hele taget er Danmark kun en lille brik i det store spil i verden.

Konjunkturbestemt marked
- Forespørgslerne på træ kommer løbende. Men priserne er ikke konstante, og ikke alle forespørgsler er lige spændende økonomisk, lyder det fra skovrider Frands Fraas Nielsen, Skovdyrkerforeningen Fyn, der også er med ude i skoven ved Bogense.

- Denne bevoksning er hugstmoden. Økonomisk optimalt skulle den nok have været hugget for 10 år siden, men af æstetiske grunde lader man ofte træerne stå lidt længere.

- En af grundene til, at vi skover om efteråret, er, at vi nemmere kan se, hvis træerne er dårlige. Så bliver de nemlig gule i toppen. Det søger vi at holde øje med, så vi kan tage træerne lige inden, de bliver dårlige.

- Der er meget bog i år. Det er hårdt ved træerne, hvis de er svækket i forvejen, supplerer skovfoged Peder Dammand, som den pågældende dag var i gang med at opmåle og registrere de skovede bøgekævler, som altså en dag ender helt i Indien eller Kina.

Læs også