Vil stoppe milliontilskud til landbrugsskoler

Bertel Haarder vil sætte en stopper for milliontilskud til landbrugsskoler, der tager elever fra lande uden for EU.

Danske landbrugsskoler skal ikke længere kunne modtage statstilskud for at undervise udlændinge fra lande uden for EU og EØS - for eksempel Ukraine.

Det fremgår af et nyt lovforslag fra undervisningsminister Bertel Haarder (V).

Initiativet kommer efter, at Undervisningsministeriet har haft seks landbrugsskoler under tilsyn i 2008-2009, og har konstateret, at der er behov for at præcisere en række ting i lovgivningen - især betingelserne for skolernes optagelse af udlændinge.

Det har ifølge ministeriet »givet anledning til usikkerhed«, at der ikke står noget i lovgivningen om, at skolerne kun kan få tilskud til udenlandske elever, hvis eleverne ved optagelsen kan forventes at gennemføre uddannelsen inden for den normerede tid og inden for den tid, de kan opholde sig lovligt i landet som deltagere i uddannelsen.

Bertel Haarder foreslår derfor, »at taxametertilskuddet for tredjelandes statsborgere på erhvervsuddannelserne som udgangspunkt bortfalder, og at institutionernes udbud af uddannelse til disse uddannelsessøgende skal ske som indtægtsdækket virksomhed«.

Med andre ord skal borgere fra lande uden for EU nu selv betale for deres erhvervsuddannelse i Danmark.

Behov for regler
Ifølge Nyhedsbrevet 3F har seks danske landbrugsskoler stået for uddannelse af cirka 1.200 udlændinge i perioden fra 2006 til og med 2008. Blot 62 udenlandske elever – svarende til fem procent - fik et uddannelsesbevis i perioden, selv om de seks landbrugsskoler modtog et samlet statstilskud på godt 50 millioner kroner for udlændingene. En stor del af disse udlændinge kom fra Ukraine.

Foreningen Danske Landbrugsskoler bakker op om lovforslaget:

- Vi kan ikke uddanne hele verden. Alle kan se, at der har været et behov for et regelsæt på området, siger skolernes formand Jørgen P. Jensen til nyhedsbrevet 3F.

Lovforslaget er i høring frem til onsdag den 23. september 2009. Hvis det bliver vedtaget i Folketinget, skal det efter planen træde i kraft 1. januar 2010.

Læs også