SAB og Danish Agro forener kræfterne

De to bestyrelser i SAB og Danish Agro er blevet enige om at forene kræfterne med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2009.

I dagligdagen har Danish Agro og S.A.B. a.m.b.a. Landbruget Andel været konkurrenter på Sjælland, Fyn og i det sydøstlige Jylland, mens de sidder side om side ved bordet i i de forskellige DLA-selskaber, som ejes fælles.

Nu har de to store andelsgrovvarevirksomheder med en samlet omsætning på 4,5 milliarder kroner fundet sammen – med tilbagevirkende kraft fra 1. juli.

I et stort prospekt, der beskriver den nye alliance, lægges der ikke skjul på, at det er økonomiske trængsler hos SAB, som ligger til grund for beslutningerne i de to bestyrelseslokaler.

- På tiden har vi et indestående af kundernes penge på 80 millioner kroner og uafregnet korn for over 100 millioner kroner. Det er helt normalt. Men med et halvårsresultat på minus 31 millioner kroner, som følge af blandt andet store nedskrivninger på vore gødningslagre og kreditstramning som følge af finanskrisen - og udsigten også til underskud i andet halvår, kunne rygter om de økonomiske problemer udløse et run på virksomheden, som kunne tømme den for likviditet og udløse en betalingsstandsning. Derfor tog vi beslutningen - en beslutning, som en fuldstændig enig bestyrelse står bag, og ser som en strukturløsning, som vil komme dansk landbrug til gavn, siger SAB's formand Kurt Landtved.

På Sjælland betyder det, at SAB's afdeling i Hørve indgår i Danish Agro's organisation. Hørve bliver fremadrettet regionshovedkontor for Nordvestsjælland, mens Danish Agros afdeling i Svinninge vil fungere som driftsafdeling. 

Væk med unødige omkostninger
Visionen er at sikre sammenholdet i DLA-gruppen, så der opretholdes en struktur med minimum to stærke andelsejede forsyningskanaler på det danske marked. Denne struktur skal være med til at sikre konkurrencen til gavn for danske landmænd samt løfte flest mulige unødvendige omkostninger af. Det nye selskab ønsker at være garant for en effektiv og rationel drift med fokus på værditilvækst for den enkelte landmand.

- I Danish Agro ser vi altid meget positivt på de muligheder, der åbner sig for en strukturløsning til gavn for dansk landbrug. SAB og Danish Agro vil sammen udgøre en særdeles stærk alliance, som i det samlede billede skal være med til at give et godt tilbud til de danske landmænd, siger Danish Agros formand, Jørgen H. Mikkelsen.

SAB overfører alle sine aktiviteter, aktiver og passiver med undtagelse af andelskapitalen til et nystiftet selskab, Danish Agro A/S. Samtidig hermed tilfører Danish Agro en betydelig kontant kapitaludvidelse i selskabet. SAB vil fremover ikke have andre aktiviteter end delejerskab af Danish Agro A/S.

Såvel SAB som Danish Agros bestyrelser har godkendt akkvisitionen, og den 24. september 2009 bliver SAB's medlemmer informeret på en ekstraordinær generalforsamling, ligesom medlemmerne i begge virksomheder har modtaget information pr. brev.

Læs også