Lodsejere blev væk

Nationalpark Mols Bjerge blev åbnet af Dronningen. Men bag parkens kulisser gemmer sig uenighed. Lodsejerne frygter for deres fremtidige erhvervsmuligheder. De frygter for et dynamisk erhvervs muligheder i en park, der har som hovedformål at bevare naturen.

Politiet var talstærkt tilstede, da Nationalpark Mols Bjerge blev indviet. Det var de, fordi nogle lodsejere havde bebudet en happening, fortalte indsatsleder Bo Christensen fra Østjyllands Politi.

At happeningen gik ud på allerede ved indvielsen at lægge armene over kors og afvise at indgå aftaler, og ikke om en stand ved indvielsen, vidste kun lodsejerne selv. Derfor politiopbuddet, og mens lodsejerne blev hjemme, deltog op mod 3000 andre besøgende i indvielsen.

Erhvervsminister Lene Espersen omtalte på festdagen flere gange overfor pressen, de lodsejere, der har udtrykt bekymring for grænsedragningen, som nogen, der er bange for at få for meget færdsel i området.

Dermed kunne hun undgå at komme ind på lodsejernes virkelige frygt for ikke at kunne udvikle deres erhverv.

Hendes Majestæt Dronningen talte om, at al natur i Danmark er menneskeskabt, mens ministrene for miljø og erhverv begge dvælede ved naturens ro.

Plads ved bordet
Begge de to nystartede lodsejerforeninger omkring Nationalparken har fået plads i parkens bestyrelse.

Men det, der bekymrer lodsejerne her før arbejdet begynder, er blandt andet at driftsøkonomien er uafklaret, at det ikke er helt afklaret, hvem der skal stå for driften, og om det kommer til at påhvile den i forvejen trængte Syddjurs kommune. Og så frygter de for deres ejendommes salgsværdi, og om garantien for at kunne udvikle sig erhvervsmæssigt trædes under fode.

Læs også