Store høstdag i Nord

Høj sol, en frisk vind og meldinger om mere regn betød, at der blev høstet på livet løs i går i Han Herred i Nordvestjylland. Vårbyggen gav overraskende godt, mens hveden holdt sig på gennemsnitlige udbytter.

Ikke mindre end otte mejetærskere fra Bejstrup Maskinstation var på arbejde i Himmerland, Han Herred og Vendsyssel i går, da høstvejret viste sig fra sin allerbedste side med høj sol og frisk vind.

Der blev både høstet hvede, vårbyg og snittet græs, og stort set al materiel var i arbejde. Det sås også på landevejene, hvor korn- og halmvognene kørte i rutefart.

- Vejret har drillet, og vi har ligget stille i en lille uge, fortæller en af maskinstationens mejetærskerpiloter, Leo Christensen, på en New Holland CX 860 med 30 fods skærebord.

Toppen af udbyttet
Hveden i marken har en vandprocent på 16 og giver cirka 6,5 ton pr. hektar. Men generelt svinger udbytterne meget i området, og det er ikke unormalt med variationer fra 5 til 12 ton pr. hektar – også på den samme mark.

- Tørkeperioden i starten af juli måned har selvfølgelig også taget toppen af udbyttet, understreger Leo Christensen, der kører for Bejstrup Maskinstation for 33. år.

Størstedelen af markerne er uvandede, men Leo Christensen har høstet en vandet mark, og det påvirkede udbyttet i en positiv retning på op til mellem 8 og 9 ton pr. hektar.

Han vurderer umiddelbart, at hvedehøsten generelt set kommer til at ligge på omkring 7 ton pr. hektar. Udbytterne i hvede på de meget forskellige jordtyper plejer at ligge deromkring.

- Vi ville gerne høste med en vandprocent omkring 15, men regnen truer, og får vi ikke høsten i hus, og der kommer regn i otte dage igen, så bliver kvaliteten også forringet, fortæller piloten, der er glad for at komme i gang med høstarbejdet igen efter den ufrivillige høstpause.

Ingen panik
Lige i nærheden høster mælkeproducent Hardy Larsen, »Nørre Fuglsang« ved Fjerritslev, de sidste 30 hektar ud af i alt 90 hektar med vårbyg.

Hveden på i alt 70 hektar mangler endnu, men hen på aftenen starter mejetærskeren der og håbe at kunne køre til langt ud på natten.

- Vi skal kende vores besøgstid, når vejret er til det, siger Hardy Larsen, der understreger, at det stadig kun er den 14. august, og at panikken endnu ikke har bredt sig.

- Det er gået trægt, og nu skal vi heller ikke gøre det mere surt, end det er, siger han.

Mere værd som foder
24 hektar hvede er dog allerede snittet til helsæd på Nørre Fuglsang.

- Vi var i tvivl om, vi havde foder nok, og vi ville ikke risikere at skulle købe ind. Så ville vi hellere omsætte det i besætningen i stedet for at sælge korn til mellem 65 og 70 kroner, påpeger Hardy Larsen og tilføjer:

- Det er mere værd som foder for os.

Gode udbytter i vårbyg
Han glæder sig imidlertid over, at vårbyggen på 90 hektar, som man har høstet siden den 4. mellem regnperioderne, har overrasket positivt og har givet 65 tønder pr. hektar.

- Det kan svinge meget, og nogle gange har vi været nede på mellem 50 og 55 tønder pr. hektar, fortæller mælkeproducenten, der primært bruger byggen til foder til de 450 køer.

Kvaliteten er også god, lyder meldingen om afgrøden, der har stået på en uvandet JB3 til JB4 jord. Sorten er en blandingssort med to af de højest ydende sorter samt to afprøvede, sikre sorter.

Vårbyggen er høstet før hveden, fordi den er hurtigere tør end hveden, der også bedre kan høstes, efter der er faldet dug.

- Vårbyggen kan nogle gange høstes nogle timer efter en byge, fortæller Hardy Larsen, der selv høster med en Claas 218 med et 22 fods skærebord.

Bjærger halmen
Hardy Larsen bruger både byg- og hvedehalm til foder og strøelse, og der skal presses 1200 baller i år.

Han har dels halmen selv og køber af en nabo. Prisen kender han ikke præcist endnu, men aftalen lyder på markedsprisen. Sidste år betalte han 10 øre pr. kilo og hentede det selv på marken.

Halmen har også lidt under regnbygerne, og man har derfor været nødt til at rive og vende det

Og på den travle høstdag i går, snittes der også græs på Nørre Fuglsang. Bejstrup Maskinstations frakørselsvogne og gummiged flokkes på ensilagepladserne, og maskinstationens Krone Big X snitter er i gang på marken.

Læs også