Mælkeproducenter sparer på indkøbte fodermidler

Hos Hedegaard Agro mærker man ingen ændringer med hensyn til de typer af foderblandinger, mælkeproducenterne vælger.

Den dårlige økonomi i mælkeproduktionen får angiveligt mange mælkebønder til at spare på de indkøbte fodermidler.

- Vi kan tydeligt mærke et fald i efterspørgslen efter råvarer og kraftfoderblandinger. Det er jo også det sidste kg kraftfoder, køerne får, der giver mindst mælk, så det er vel ikke så mærkeligt, at mælkeproducenterne reagerer på denne måde.

Det siger chefkonsulent i kvægbrugsafdelingen hos Hedegaard Agro i Nørresundby, Søren Just, til Effektivt Landbrug.

- Det er imidlertid kun den mængdemæssige efterspørgsel på indkøbte fodermidler, der er faldet. Vi mærker således ikke nogen ændringer med hensyn til de typer af foderblandinger, folk vælger. Andelen af blandinger med mættet fedt er således uændret, og vi sælger også stadig forholdsvis lige så mange foderblandinger med sojaskrå, som vi plejer, fortæller Søren Just.

Fortsætter med mættet fedt
- Når folk trods alt ikke begynder at skære væsentligt ned på for eksempel mættet fedt, er forklaringen uden tvivl, at det ville give et uacceptabelt stort ydelsesfald, langt mere end en tilsvarende reduktion i kraftfodermængden, vurderer han.

- Blandt de mange kvægbrugere, der bruger råvarer i fuldfoderrationen til deres malkekøer, oplever vi nu, at der er nogen, der spørger til for eksempel solsikkeskrå som et billigere alternativ til sojaskrå. Og folk bruger generelt også alle de rapsprodukter, de kan, tilføjer kvægbrugschefen fra Hedegaard Agro.

Han oplyser, at rapskager i øjeblikket koster omkring 40 procent mindre pr. 100 kg end sojaskrå. Det giver en mærkbart lavere foderenhedspris for rapskager, selv om det kun indeholder 108-110 foderenheder pr. 100 kg sammenlignet med cirka 120 foderenheder for sojaskrå. Til gengæld indeholder rapskagerne mindre protein, som eventuelt kan erstattes med foderurea.

Prisen på solsikkeskrå
Ifølge Søren Just ligger solsikkeskrå prismæssigt stort set på niveau med rapskager.

- De moderne, afskallede typer af solsikkeskrå koster cirka det samme som rapskager. Proteinindholdet ligger på cirka 35 procent, og træstofindholdet er meget lavere end i de tidligere typer ikke-afskallede solsikkeskrå, siger han.

Karin Møller Larsen, kvægrådgiver hos LandboNord, oplever en tendens til, at malkekvægbrugerne tager noget af kornet til helsæd.

- På denne måde sparer de likviditet sammenlignet med, hvis de skulle have været ude og købe eksempelvis majsensilage, fordi de mangler foder. Det forlyder da også, at nogen af de, der har fremstillet ekstra majsensilage og lagt det på lager med henblik på salg, har oplevet en vigende interesse for at købe, siger Karin Møller Larsen.

Lav pris på korn
- Ser man på den aktuelle kornpris, er der jo heller ikke noget at sige til, at nogen vælger at tage noget korn til helsæd i stedet for at lade det stå til modenhed, konstaterer hun.

- Fra en af de landmænd, jeg er rådgiver for, har jeg i øvrigt hørt om et grovvarefirmaer, der er begyndt at tilbyde nogle meget enkle - og som følge heraf også billige - foderblandinger, fortæller den nordjyske kvægrådgiver.

Læs også