Rejsehold skal styrke kvaliteten

Landmænd og aftagere fokuserer for meget på udbytte og for lidt på kvaliteten af kornet, mener rådgiver. Det skal et nyt rejsehold nu rette op på.

Et nyt økologiprojekt vil forsøge at genoplive ideen om trepartsforhandlinger mellem møller, bagerier og producenter af økologisk korn for derigennem at højne kvaliteten af dansk konsumkorn.

Økologikonsulent Pernille Plantener fra Økologisk Rådgivning i Gefion skal stå i spidsen for projektet, som har fået bevilget 800.000 kroner i tilskud fra kvalitetsfødevareordningen under Fødevareministeriet.

- Der er jo et dilemma i det i dag, for man bliver ikke belønnet for at lave den rigtig gode kvalitet. Og når man ikke bliver belønnet, laver man den ikke, for den gode kvalitet koster på udbyttet, forklarer hun og fortsætter:

- Aftagerne siger, at de ikke kan sælge det. Og de er heller ikke sikre på, at de kan stole på den kvalitet og de mængder, som producenterne siger, de kan levere.

Konsulenter skal være specialister
Projektet bliver forankret i den nydannede forening KVIKK - Kvalitet i Konusmkorn, der har valgt landmand Christian Jørgensen, der til daglig driver 800 ha økologisk jordbrug på Arnakke ved Svinninge, som formand.

Foreningens formål er at etablere et forum, hvor aftagerne kan fortælle, hvilken form for kvalitet, der er interessant for dem og hvor man kan lave udvikling sammen. Der skal desuden etableres et rejsehold, hvis fornemste opgave er at være kontaktleddet mellem aftagere og producenter.

Rejseholdet kommer til at bestå af økologikonsulenterne Henning Hervik og Jesper Hansen fra Økologisk Rådgivning i Gefion samt to jyske konsulenter, Thomas Vang Jørgensen og Poul Christensen, begge fra LandboMidtØst.

- Vi skal sikre, at gængs viden bliver formidlet ud: hvilke sorter er interessante at dyrke, hvordan skal de dyrkes for at sikre kvaliteten, hvordan skal kornet høstes og opbevares. Helt elementær basisviden, som alle bare ikke har. De fire konsulenter skal blive specialister og dele den viden ud til landets andre økologikonsulenter, fortæller Pernille Plantener.

Nyt fokus
Det er kun naturligt, at landmændene fokuserer på det, som aftagerne efterspørger, men det har konsekvenser for kvaliteten, mener økologikonsulenten.

- Det bliver en middeljævn kvalitet, hvor det eneste, der betyder noget, er faldtallet og proteinindholdet. Men der er jo mange andre kvalitetsparametre: smag, glutenindhold, bageevne og en masse andre ting, siger hun og fremhæver havregryn som et produkt, hvor fokus kan flyttes.

- Udviklingen i dyrkningen er gået i stå, fordi man kun afregner efter hektolitervægt. Man burde afregne efter afskallet vægt, som man gør inden for frødyrkning og meget andet. For det vil sætte landmændene i gang med at dyrke noget, som har lavere skalandel, så vi får højnet kvaliteten på den måde, siger Pernille Plantener.

Læs også