Høsten startede i mandags

FRØHØST: Årets høst er indledt med skårlægning af hundegræs og engrapgræs på Siø og Langeland.

Det blev skårlæggeren fra Tullebølle Maskinstation, der i mandags, den 29. juni, indledte årets høst af markafgrøder. I løbet af dagen blev 34 hektar med Sparta-hundegræs skårlagt på Siø.

Jesper Møller Hansen, Torpe Møllegaard ved Rudkøbing, der har Siøgård i forpagtning sammen med kollegaen Knud Rabølle, gik samme dag også i gang med skårlægning af 6,5 hektar med Balin engrapgræs, dog med en fingerklipper.

Otte-ti dage før normalt
I forhold til normalt er det omkring otte-ti dage, men omkring samme tid som sidste år, at 2009-frøhøsten blev indledt.

Vækstforholdene har været præget af tørkevilkår i april måned, men omkring 50 millimeter regn i første halvdel af juni gjorde rigtig godt for græsfrømarkerne. Jesper Møller Hansen håber derfor på pæne udbytter:

- I hundegræs har vi både en fjerde- og en første-års mark. Sidste år blev høstet 1.450 kg pr. hektar, hvilket var over middel, og det ser vi gerne gentaget. Til gengæld var engrapgræs mindre godt sidste år, men tegner fint nu, og vi kan håbe på omkring 1.000 kg pr. hektar.

Mejetærskningen efter skårlægningen forventer Jesper Møller Hansen vil foregå efter omkring ti dage i engrapgræs, mens det kan svinge mere for hundegræs. På Siø er der før tærsket efter otte dage og med 1.700 kg i udbytte, men sidste år blev der først mejetærsket efter 14 dage.

Læs også