Klar til endnu et flot dyrskue

ENDNU STØRRE: Trods finanskrisen tegner årets største fynske landbrugsbegivenhed, Det Fynske Dyrskue, som åbner fredag, til at blive endnu større end sidste år. Se udstillerlisten her!

I morgen fredag åbner Det Fynske Dyrskue, og dyrskuets arrangør, Fynsk Landbrugs Eventforening, ser med stor optimisme på afviklingen af denne, årets største landbrugsbegivenhed, som finder sted på Dyrskuepladsen i Odense fra fredag den 12. lørdag den 13. til og med på søndag den 14. juni.

Over 200 udstillere er klar til at vise det nyeste indenfor maskiner og teknik frem på standene.

De fynske kvægavlere stiller med omkring 270 malkekøer, og omkring 120 kødkvæg fordelt på syv racer møder frem fra 45 udstillere.

Der er tilmeldt lidt flere heste end sidste år, nemlig 210 heste fordelt på 26 racer og fra ca. 150 udstillere. Desuden er der tilmeldt fem æsler fra tre udstillere.

Udstillingen af får og geder melder ligeledes om lidt flere dyr. Til fåreudstillingen er tilmeldt 33 dyr fra racerne Gotlandsk Pelsfår, Oxforddown, Texel og Blå Texel. Til gedeudstillingen er tilmeldt 17 dyr fra fem racer.

Stafetløb
- Vi har således al mulig grund til at være glade og positive, siger Kirsten Louise Schmidt fra dyrskuets sekretariat. En medvirkende årsag er måske, at priserne for at udstille på dyrskuet så vidt muligt har været holdt i ro i år. Det, mener vi, er et godt signal at give.

- Dyrskuet byder ikke på revolutionerende nyt i år. I stedet har det været vigtigt at bevare kernen i dyrskuet. Og dyrskue-ideen, hvor byen kommer på besøg hos landet, og man viser sine dyr, produkter og maskiner frem.

- Igen i år afholdes et løb for skolebørn i forbindelse med dyrskuets sundhedstema. I år bliver det et stafetløb. Alle fynske skoler og institutioner er inviteret, og 11 skoler har tilmeldt sig. Løbet byder på poster med for eksempel roekastning, halmballeflytning og flytning af korn med et åg. Ligesom sidste år er arrangørerne bag Eventyrløbet inddraget til at bistå med afviklingen af løbet. Og mens halvdelen af klasserne løber, går den anden halvdel i romaskine. Alt sammen til gavn for børnenes sundhed og kondition.

Adgang, økonomi og elektronik
- Efter at bustrafikken er blevet regionaliseret, vidste vi ikke, om bybusserne ville køre til dyrskuepladsen. Men det gør de, forsikrer Kirsten Louise Schmidt. Endvidere har vi flerdoblet kapaciteten ved billetsalget ved dyrskuepladsens indgang Vest ved Broløkkevej, der er en sidevej til Falen.

- På økonomisiden har vi været så heldige, at Ernst Ø. Antonsen, tidligere chefkonsulent hos Patriotisk Selskab, har lovet at styre økonomien som kassemester.

- Som noget nyt har vi taget elektronisk tilmelding for udstillerne i anvendelse i år. Vi har haft nogle startvanskeligheder, men erfaringerne er alligevel så gode, at vi tror, det er vejen frem - og den rigtige måde at gøre det på. 

Godt til ganen
Det Fynske Dyrskue har udvidet tilbudet om bespisning. Connie og Gert Olsen, som tidligere har været på pladsen, kom efter en pause på 16 år med igen sidste år og vil også i år stå for driften af dyrskuets restaurant - nu udvidet med et retro-spisekort. Der er mulighed for at gå ind på nettet og bestille mad. Man kan også ganske enkelt gå ind i retro-restauranten og bestille en ret. Endvidere kan standene i år få udleveret bestilte madvarer.

En anden nyhed i år er en udstilling af bisonokser - en tyr og et par kvier - fra Ditlevsdal Bisonfarm ved Morud. Bisonfarmen medbringer blandt andet en prærievogn med udsalg af bisonburgere og -bøffer.

 

Håber på ny rekord
- De grønne planter, som pryder dyrskuepladsen, er uden beregning stillet til rådighed af Magtenbølle Planteskole, som dyrskuet har et godt samarbejde med, fortæller sekretariatslederen.

- Ligesom tidligere er der også i år et godt bagland, bestående af en stor kreds af frivillige medhjælpere, som blandt andet har gjort - og gør - en stor indsats med klargøring, maling og hjælp med mange forskellige opgaver.

- Vi har en udstilling, der retter sig mod fritid og friluftsliv. Blandt andet med en klatrevæg og en permanent skydebane etableret af fynske jægere.

- Falkoneren kommer igen i år - for tredje år i træk - og giver to opvisninger lørdag. Og alle tre dyrskuedage bliver der masser af opvisninger og underholdningsindslag både i den store ring og flere andre steder på dyrskuepladsen.

- Alt i alt håber vi fra arrangørside, at Det Fynske Dyrskue har så meget at byde på, at besøgstallet kan nå op over sidste års rekord på 56.000, siger Kirsten Louise Schmidt som optakt til årets største begivenhed i fynsk landbrug.

Læs også