Slætprognose fortsætter

GRÆS: Slætprognosen fortsætter til 2. og 3. slæt. 

30 mælkeproducenter i Syddansk Kvægs område valgte at benytte Slætprognosen til at bestemme det optimale tidspunkt for ensilering af første slæt græs.

Analyseresultaterne blev offentliggjort på Syddansk Kvægs hjemmeside, så der er sikkert mange andre, der har fulgt med i græssets udvikling.

Nøjagtig viden om græssets udvikling fik mange til at udskyde slættidspunktet en uge, måske 10 – 12 dage, i forhold til, hvad de ellers ville have gjort.    

Resultatet blev i første omgang, at man høstede et meget stort første slæt.  

Nu mangler vi at vide, om kvaliteten af dette første slæt er i orden. Først og fremmest om fordøjeligheden blev som man havde planlagt.

Det får vi afklaret fra midt i juni, når vi får de første analyseresultater af den nye græsensilage. 

Slætprognosen kører videre til 2. og 3. slæt.  For at få beregnet en prognose, skal vi bruge en hurtiganalyse af frisk græs.

Prøvedato og anlyseresultat tastes ind.

Prognosen skal desuden forsynes med 2 oplysninger om 1. slæt:

Hvornår blev 1. slæt skårlagt ?

Hvor mange kg. tørstof blev der høstet pr. ha.?

Prognosen bruger lokale klimaforhold og den lokale vejrudsigt til at fremskrive kg. tørstof pr. fe. samt sukker- og råproteinindhold i % af tørstof. 

Græsprøver kan indleveres til Syddansk Kvæg i Vojens eller til planteavlskonsulenter i alle 4 landbrugsorganisationer i Sønderjylland. Indlevering helst mandag, tirsdag eller onsdag og helst inden middag. Resultaterne er klar efter 2 arbejdsdage.  

 Se resultater på Syddansk Kvægs hjemmeside: www.sd-k.dk.

(3) 414-24-sy

                                                   

Læs også