Landbruget samlet

JA: Med 421 ja-stemmer og 5 nej-stemmer vedtog Dansk Landbrug i går at tilslutte sig fusionen mellem primærlandbruget og fødevarevirksomhederne.

Med et massivt flertal på 421 ja-stemmer, 5 nej-stemmer og 2 blanke stemmer besluttede de danske landmænd i går at sammenlægge primærlandbrugets organisation, Dansk Landbrug, med fødevarevirksomhederne. Det skete på et ekstraordinært delegeretmøde i Vejle.

Her blev Michael Brockenhuus-Schack uden modkandidater valgt til at stå i spidsen for primærlandbruget i Landbrug & Fødevarer.

Til dét sagde han:

- Jeg håber, at I forstår, hvilken ydmyghed, jeg går til opgaven med. Det er i sig selv en stor opgave at løfte arven efter en så stor og karismatisk leder som Peter (Gæmelke, red.).

Michael Brockenhuus-Schack understregede også, at der nu er en stor organisation, som skal løbes i gang samtidig med, at erhvervet er i store, økonomiske vanskeligheder. Derudover skal landbruget forholde sig til regeringens udspil, Grøn Vækst, som af Michael Brockenhuus-Schack betegnes som »bekymrende«.

Trække på samme hammel
Så meget desto større behov er der for at skabe en fælles kultur i den nye organisation, så alle trækker på samme hammel, understregede han.

- På lidt længere sigt skal vi sikre, at vi er et erhverv i verdensklasse. Vi må arbejde målrettet på, at vi er et respekteret erhverv i samfundet. Vi skal repræsentere både bredden og mangfoldigheden – det er helt afgørende for, at vi kan få en forståelse fra det øvrige samfunds side. Opgaverne er massive, og vi kan kun løse dem i fællesskab, lød det fra Michael Brockenhuus-Schack, inden delegeretmødet fortsatte.

Massiv opbakning
Peter Gæmelke var overrasket over den massive opbakning til fusionen fra de delegerede.

- Det var en meget, meget overvældende opbakning, som faktisk er større end forventet. Det er en historisk dag i dag. Jeg ser nu frem til udefra at betragte, hvordan organisationens videre forløb kommer til at fungere, lød det fra den afgående formand, der sammen med sin hustru Tove modtog en stående, minutlang klapsalve fra forsamlingen som tak for de 18 år, han har været viceformand og formand i Dansk Landbrug.

- Peter, du er en af de helt store. Fusionen er den flottest tænkelige krone på dit værk, lød det fra den nye formand i Landbrug & Fødevarer, Michael Brockenhuus-Schack, til en tydeligt rørt Peter Gæmelke.

Den nye organisation Landbrug & Fødevarer skulle formelt godkendes i Landbrugsraadet på et møde i Middelfart efter Effektivt Landbrugs deadline.

Læs også