Bonden slog i bordet

GODKENDT: Stalden i RealDanias vinderprojekt om fremtidens landbrugsbyggeri er gennemtænkt miljømæssigt, dyrevelfærdsmæssigt og arbejdsmæssigt, men der var alligevel mange sten på vejen til en godkendelse.

- Det var først da bonden i træsko slog i bordet – godt nok igennem telefonen – at den midlertidige miljøgodkendelse kom på plads, siger Palle Joest Andersen lettet, da han tager imod på indvielsesdagen for sin nye staldbygning.

Og det er ikke en hvilken som helst bygning. Det er det første bevis i Real Danias projekt om Fremtidens Staldbyggeri.

Men det holdt hårdt. Miljøklagenævnet, hvortil sagen var bragt af Landsforeningen for Gylleramte, gav først sin etårige tilladelse dagen inden indvielsen klokken 17.45.

- Det her er meget principielt og et forhold mellem Miljøankenævnet og Kommunerne. Det vil komme til at danne præcedens for mange andre, understreger Palle Joest Andersen.

Striden gælder formalia, om hvornår en tilladelse skal gives som et tillæg, og hvornår en sag skal afgøres som en helt ny godkendelse.

- Man kan filosofere over, hvor langt man er kommet i sit landmandsliv, når det er sådanne situationer, man skal bruge sine bedste kræfter til, siger han.

Første fremtid
RealDania havde ventet, at alle de 5 vinderprojekter fra det store projekt om Fremtidens Landbrugsbyggeri allerede stod færdige, fortæller Erik Rykind Blarke fra Realdania.

Nu har man indviet det første – og tager snart første spadestik til det næste. De andre projekter er stadig i de godkendende myndigheders vold.

At få arkitektur og praktisk arbejde til at gå op i en højere helhed er en af de store udfordringer i hele projektet.

- Der skal kunne produceres grise, og det skal se godt ud, understreger Josva Møller Jensen, LandboNord, der har været svinefaglig konsulent på den nye stald, der har været i totalentreprise hos firmaet Arne Andersen Vrå.

Herfra har Per Nielsen styret projektet, der oprindelig blev tegnet af arkitekt Rebecca Kristensen, Bygningskontor Nord.

Læs også