Du skal være blandt de bedste

SVINEÅRSMØDE: Man skal være blandt de 10 procent bedste for at være blandt fremtidens svineproducenter.

- Man skal gå efter at være minimum blandt de 25 procent bedste og helst blandt de 10 procent bedste, sagde formanden, gårdejer Niels Vestergaard Salling, Klæstrup, i sin beretning på årsmødet for LandboNords Svinerådgivning.

Om alle de tilstedeværende svineproducenter kan være blandt de ti procent bedste, og hvad der skal ske med de 90 procent, meldte formanden ikke noget om.

- Det er en barsk måde at udtrykke sig på, sagde han og tilføjede:

- Men situationen er også barsk.

Et barsk år i vente
Og fakta er, at 2009 bliver et bask år for svineproducenterne. Det lagde hverken formand eller chefkonsulent Poul Stendahl skjul på.

- Udsigten for 2009 er nu nedjusteret et par gange siden september, og aktuelt er der forventninger om noteringsstigninger op mod 11,00 kroner pr. kilo, men der er lang vej. Vi håber selvfølgelig på en hurtigere stigning i løbet af året, sagde Poul Stendahl og viste en planche, med en prognose på 10 kroner plus efterbetaling.

 Dog tilføjede han håbet om et positivt bundlinjeresultat i 2009.

- Det har I virkelig brug for, sagde han.

 

Manglende konkurrenceevne
Niels Vestergaard Salling beskæftigede sig også med erhvervets konkurrenceevne og undrede sig over regeringens politik:

- Mens regeringer sidder og taler visioner, kæmper vi for overlevelse. Vi bor jo ikke i en osteklokke, det har finanskrisen om nogen vist os. Så regering, tag lige og kom i arbejdstøjet sagde han, idet han henviste til stigningstaksten i særregler, der svækker den danske konkurrenceevne, mens der ikke har været den samme stigningstakt i reglerne i Tyskland, Holland og Sverige.

- Det er da i den grad konkurrenceforvridende, sagde han og tilføjede:

- Man skulle tro, at man ønsker, vi skal uddø.

- Hvordan kan man i et retssamfund sende et helt erhverv totalt til hjørnespark. Der tabes jo arbejdspladser i landbruget og på slagterierne og i følgeerhvervene. De arbejdspladser kommer samfundet til at mangle, når vi nu har fået lavkonjunktur, sagde formanden.

Og han tilbød erhvervets hjælp, idet han sagde, at sammen med regeringen kunne erhvervet løse mange af de problemer og udfordringer, der ligger ude i fremtiden.

- Men vi skal have nogle muligheder for at udvikle vores bedrifter, så vi kan bevare vores konkurrenceevne. Og vi skal have sorte tal på bundlinjen, understregede han.

Fremtidskrav
Niels Vestergaard Salling hilser jordløse brug velkommen og glædede sig over et farvel til ejerkravet, da han ikke mente, at hverken kravet om jord eller kravet om at man skal eje et bestemt areal har noget formål længere.

Poul Stendahl understregede 2013 problematikken. Flere med søer i bokse skal nu tage stilling til, hvad de vil. Det tager lang tid at få tilladelse til at ændre bedriften, sagde han og understregede samtidig kravene her og nu.

- Det er vigtigt at arbejde med produktiviteten i bedriften. Det sender et godt signal til kreditgiverne, understregede han og sagde, at indenfor de realistiske mål var 32 grise pr. årsso, 1000 gram daglig tilvækst og et foderforbrug på 2,65 foderenheder pr. kilo tilvækst.

 

Læs også