Udspil kan gøre det sværere at udskyde skat

STRAMNING: Skattekommissionen foreslår strammere regler for genanbringelse af ejendomsavance. Mange landmænd vil blive ramt, vurderer skattechef.

Skattekommissionens milliard-udspil har sine fangarme ude efter landbruget, når forslaget skal finansieres. Mestendels i form af afgifter.

Men derudover lægger kommissionen op til at ændre beskatningen af ejendomme, konstaterer Morten Homann, skattechef i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Først og fremmest vil Skattekommissionen gøre det ulovligt at genanbringe gevinster ved salg af udlejet landbrugsjord. Desuden må man ikke genanbringe uden for EU/EØS.

Hvis dette forslag bliver virkelighed, vil det ramme »rigtig mange landmænd«, vurderer Morten Homann.

- Dette er klart det værste forslag, når man ser bort fra afgiftsforslagene. Det må ganske enkelt være baseret på en misforståelse. Det virker i hvert fald usagligt, lyder det fra Morten Homann.

Han vurderer, at en ændring af reglerne som beskrevet vil sætte en stopper for langt størstedelen af de investeringer, som danske landmænd foretager i lande som Ukraine, Ghana, Brasilien, osv.

Mister penge
Derudover vil en eventuel ændring af reglerne trække kapital ud af erhvervet, fortæller skattechefen.

- Det vil typisk være sunde investeringer, hvor pengene bliver hentet ud af én virksomhed for at blive brugt aktivt i en anden, som vil blive beskattet hårdere, siger Morten Homann.

Han vender sig også imod forslaget om at ophæve skattefriheden for ekspropriationserstatninger.

- Jeg har svært ved at se rimeligheden i, at man ikke skal kompenseres økonomisk for jord, som bliver frataget en ved tvang, og som man må skrinlægge alle sine planer for, siger han.

Det skønnes, at dette forslag vil kunne bidrage til statskassen med et varigt merprovenu på 110 millioner kroner.

Læs også