Jordprisen falder til 2005/06-niveau

PROGNOSE: Den gennemsnitlige ligevægtspris på landbrugsjord vil være 175.000 kroner pr. hektar i årene 2009 til 2013, vurderer Dansk Svineproduktion.

Et nyt notat fra Dansk Svineproduktion konkluderer, at prisen på landbrugsjord pt. er noget højere, end den burde være. Dansk Svineproduktion vurderer således, at den gennemsnitlige ligevægtspris »kun« er 175.000 kroner pr. hektar.

Derfor vil jordpriserne falde i den kommende tid. Effekten for de fleste landbrug vurderes dog at blive beskeden, fordi egenkapitalen for mange landbrug er over 20 procent, understreges det i notatet.

- Dog kan prisfaldet få betydning for enkelte landbrug etableret i 2005 eller senere, fordi disse landbrug i nogle tilfælde har en meget beskeden egenkapital. Fremtiden for disse landmænd afhænger i høj grad af deres evner til at producere positive driftsresultater, hedder det i notatet, som fortsætter:

Renten falder
- Det er realrenten, der mere end noget andet afgør, hvad ligevægtsprisen på jord bør være, og det anses for realistisk, at realrenten igen kommer ned på 2,26 procent.

- Opnås der et renteniveau, som det gennemsnitligt har været i årene fra 1999, hvor F1-lånene blev indført, til 2007, vil det medføre en ligevægtsjordpris, som den var i årene 2005/06 - omkring 175.000 kroner, påpeges det fra Dansk Svineproduktion.

De seneste fire år er prisen på landbrugsjord steget markant, ikke mindst i 2007 - formentlig på grund af de høje kornpriser.

Læs også